Belgeler

ERİVAN VE NAHÇIVAN’DA SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET

27.12

Bunların tümüyle hazırlık kuruluna verilmesi Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı 11838 Kars’tan Savunma Bakanlığına gelen şifredir 1. Ermeni birlikleri Erivan’ın güneydoğusunda, demiryolunun hemen doğusundaki bölgede bulunan Vedi ve Sadarak köyleri civarına gelerek Müslümanları katletmişlerdir. Tanınmış reislerden Ali oğlu Demir Bey ile Fethi Bey oğlu Bedri Bey de bu ölüler arasındadır. Beş yüz altı yüz kadar Müslüman Aras…

Tamamı için tıklayın.

ALACA’DA SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET EYLEMLERİ

10.03

Alaca 100 3 ncü Ordu Komutanlığına Kolordu Karargâhının Alaca’ya gelişinde, Ermenilerin elinden kaçarak kurtulabilen 48 kişiden başka, iki odaya doldurarak öldürmeye teşebbüs ettikleri Müslüman halktan 278’ini şehit ve 42’sini, çoğunluğu ağır olmak üzere, yaralı buldum. Yaralıların tedavi ve istirahatlarına çalışılmaktadır. 278 şehit içinde, ırzlarına tecavüz edildikten sonra ciğerleri duvarlara asılmış genç kızlar, karınları deşilmiş hamile…

Tamamı için tıklayın.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

22.01-1

Şifre çözümü Refahiye 564/100 3 ncü Ordu Komutanlığına 1. Çeşitli tarihlerdeki muharebelerde esir düşen çeşitli birliklere mensup üç erle iki başıbozuk 20 Ocak 1918 günü Mezekler deresi istikametiyle, Hınzoru’da bulunan 36 ncı Tümen ileri karakollarına sığınmışlardır. Bunlar, 18 Ocak 1918 günü Erzincan’dan çıkmışlar ve dağ yolu ile bu tarafa geçebilmişlerdir. 2. Söz konusu kişilerin 36 ncı…

Tamamı için tıklayın.

ERZİNCAN’DA SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

21.01

3 ncü Ordu Komutanlığı Ordu Karargâhından Kurmay Başkanlığı 21 Ocak 1918 1 nci Şube 1 nci Kısım Numara Şifre 532 Başkomutanlığa İkinci Ordu Komutanlığına 1. Bir hafta önce Kemah cephesinden Erzincan’a gönderilen ve geri dönen üç kişinin ifadelerinin özeti aşağıda arz olunur: 1 nci Kafkas Kolordusu, 4 ncü Türkistan Tümen Karargâhları 13 Ocak 1918 tarihinde Erzincan’dan Erzurum’a hareket etmişlerdir….

Tamamı için tıklayın.

RUS CEPHE GERİSİNDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR VE ÇETE FAALİYETLERİ

19.01-1

Çıkışı: Savunma Bakanlığı 3572 Şifre çözümü 20 3 ncü Ordu Komutanlığına 18 Ocak 1918 tarih ve 369 numaralı şifreye Ek’tir. Başkomutan Vekili tarafından Brest-Litowsk’ta İzzet Paşa’ya yazılan telgrafın sureti aşağıda arz olunur. 19 Ocak 1918 Genel Karargâh 1 nci Şube Müdürü Yarbay Feldman Suret Brest-Litowsk’ta İzzet Paşa’ya Aşağıdaki konuyu gündeme getirmenizi rica ederim. 1. Ermeniler,…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİ-MÜSLÜMAN UYUŞMAZLIĞI ÜZERİNDE AMERİKAN TESİRİ

8.10

Türkler Hakkında Dalkavukluk Son zamanlarda Amerikalılar birdenbire Türklere karşı dikkat çekici bir şekilde nezaket göstermeğe başlamışlardır. Amerika’nın İstanbul Elçisi İlkös, kendi vatandaşlarının menfaatlerinden çok, Türk dostlarının iyiliğini istediklerini, kendi heyet, okul ve diğer kurumlarıyla, yardım etmekten başka bir arzularının olmadığını birtakım süslü kelimelerle anlatmıştır. İngiltere veya Amerika’dan böyle insaniyet ve sevgi dolu sözlerle süslü kelimeler…

Tamamı için tıklayın.