Belgeler

ERMENİ FİRARİLER VE TAKİP MÜFREZELERİ

10.09

1 nci Ordu Komutanlığı Nişantaşı’nda Ordu Karargâhından 1 nci Şube 2 nci Kısım 11 Eylül 1916 Numara: 2588 Başkomutanlığa Özet: 5 nci Kolordu Asker Alma Heyeti bölgesinde yakalanan Ermeni firarileri hakkında. Yozgat’a bağlı Sorgun nahiyesinin Dişli köyü civarında, takip müfrezeleriyle asker firarileri arasında meydana gelen çatışmada, değiştirilmiş mavzerlerle silâhlı bir er, Akdağmadeni bölgesinde de Ermeni…

Tamamı için tıklayın.

AMERİKA’DAN GELEN PARALAR ERMENİLERE HANGİ YOLLA VE KİMLER ARACILIĞIYLA DAĞITILIYORDU?

25.03

Osmanlı Hükûmeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Genel :44316 Özel :23 Şube :2 Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı Gizli 2 nci Şubeden yazılan 23 Ocak 1916 tarihli ve 9835 numaralı tezkereye cevaptır. Amerika’da oturan Ermeniler tarafından, Osmanlı topraklarında bulunan Ermenilerin ihtiyacı için gönderilen paraların ne yolla geldiğinin ve kimlerin aracılığıyla Ermenilere dağıtıldığının araştırılarak bildirilmesi, gerekli illere ve bu illere bağlı olmayan…

Tamamı için tıklayın.

ERZURUM’DA SİVİL KATLİAMLAR

21.03

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı Numara 108 3 ncü Ordudan: Başkomutanlığa gelen numarasız şifredir. Cevap. 20 Mart 1916 tarihli İstihbarat Şubesi … ve Ermeniler tarafından Erzurum’da yapılan mezalim hakkında 10 Mart 1916 tarihinde bilgi arz edilmişti. Düşman işgaline maruz kalan köylerden kaçan halka, düşmanın ve özellikle Ermeni askerlerinin pek canice ve vahşice davrandıklarını, genç çocuk ve kızları kaldırarak bilinmeyen bir tarafa götürdüklerini,…

Tamamı için tıklayın.

SEVK EDİLEN ERMENİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILDI?

30.09

Osmanlı Hükûmeti Başbakanlık Dışilişkiler Dairesi Sayı 829 Taşraya gönderilecek heyetler hakkında Savunma Bakanlığına Gizli Askerî ve emniyetle ilgili olarak görülen lüzum üzerine bilinen yere sevkleri kararlaştırılmış olan Ermenilerin sevkleri esnasında, bulundukları yerlerde kanuna aykırı olarak işlem ve yolsuzluk yapıldığı anlaşıldığından, gerekli soruşturma yapılarak buna cesaret edenleri askerî mahkemeye vermek üzere Bursa ve Ankara illeri ile İzmit, Balıkesir, Eskişehir, Afyon, Kayseri…

Tamamı için tıklayın.

URFA AMELE TABURU’NDAKİ ERMENİLERİN FİRARI

28.08

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı Halep’ten Genel Karargâha gelen şifredir. Numara : 6738 1. Urfa Amele Taburunun bir bölüğündeki Ermeni erlerin kazma ve kürek ile hücum ederek yüzbaşılarını ve bazı Müslüman erleri şehit ederek ve yaralayarak firar ettikleri haber alınmıştır. 2. Menzil nakliye kolları erleriyle, amele taburları, hamal ve inşaat bölüklerinin erlerinin 3000’den fazlası Ermeni’dir. Şimdiye kadar ihanetlerine dair bir şey…

Tamamı için tıklayın.

BOGOS NUBAR PAŞA’NIN HAYIR İŞLERİ CEMİYETİ OSMANLI DEVLETİ’NE GÖRE NE YAPIYORDU?

27.07-7

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı 2 nci Şube 27 Temmuz 1915 Gelişi ve sevki 29 Temmuz 1915 3 ncü Kolordu Komutanlığı Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığı için kurulmuş olan Ermeni Cemiyeti hakkında bir yerden elde edilen ve sureti, ilişikte gönderilen mektuba ekli hesap pusulasında yazılı isimler yanında, Tekirdağ’da oturan Ermenilerden hangilerinin olduğunun işaret edilerek bildirilmesi rica olunur. Cemiyetin adı Hayır İşleri…

Tamamı için tıklayın.