Belgeler

İSVİÇRE’DEKİ ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNDE YÜRÜTTÜKLERİ PROPAGANDA

4.07-1

Osmanlı Hükûmeti Dışişleri Bakanlığı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Dairesi 1128-68746 Başkomutanlığa 19 Temmuz 1915 tarihli ve 1120 / 68694 numaralı tezkereye Ek’tir. İsviçre’deki Ermenilerin Osmanlı Hükûmeti aleyhinde yapmakta oldukları propaganda hakkında Cenevre Başkonsolosluğundan gelen 4 Temmuz 1915 tarihli yazının bir suretinin de İçişleri Bakanlığına gönderildiği. 21 Temmuz 1915 Dışişleri Bakanı adına Siyasî İşler Müdürü…

Tamamı için tıklayın.

DOĞU BÖLGELERİNDEKİ ERMENİ EYLEMLERİ CEPHE VE CEPHE GERİSİ EMNİYETİ NASIL ETKİLİYORDU?

19.06

Savunma Bakanlığı Gizli ve kişiye Yazı İşleri Dairesi özeldir. Yazı İşleri Kalemi 3 ncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Paşadan gelen 19 Haziran 1915 tarihli şifre: Doğuda Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illeri savaş alanıdır. Harp harekâtı bu alanda yapılmakta olduğu gibi, ordunun muhtaç olduğu yiyecek maddeleri de bu illerden sağlanmaktadır. Erzurum, Van…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİ İHTİLAL KOMİTELERİNİN FAALİYET VE AMAÇLARI HAKKINDA OSMANLI YÖNETİCİLERİ NE DÜŞÜNÜYORDU?

24.05

      Osmanlı Hükûmeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 4297 Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı’na Çok gizlidir 18 Mayıs 1915 tarih ve 831 numaralı tezkerenizin cevabıdır. Ermeni Hınçak Komitesi “1878” yılında kurulmuş bir ihtilâl cemiyetidir. Program itibarıyla sosyal demokrattır. Meşrutiyet’ten sonra asıl takip ettikleri amaç (hükûmetin özellikle yenilik yapmadığı ve diğer milletleri Türkleştirmek için uğraştığı) iddiasıyla,…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİ YARDIMSEVER CEMİYETİ’NİN OSMANLI DEVLETİ AÇISINDAN İŞLEVİ NEYDİ?

26.04

4 ncü Ordu Komutanlığına 30 Nisan 1915 26 Nisan 1915 tarih ve 3519 numaralı şifreye cevaptır: Ermeni Yardımsever Cemiyeti isminin, ifade ettiği anlamı gibi bir işlevi yoktur. Bu isim altında, Mısır’dan ve diğer memleketlerden birçok komitecinin Adana, Halep ve Suriye civarına giderek silâh alımına ve siyasî örgütlenmeye çalışmış oldukları anlaşılmıştır. Bu Cemiyet de diğerleri gibi…

Tamamı için tıklayın.

Sevk edilen Ermenilerin iskan ve iaşeleri konusunda Osmanlı Devleti ne yaptı?

armenian_deportations_2

Ermenilerin iskan ve iaşeleri konusunda ciddi tartışmalar olsa da, Ermenileri siyasi ve askeri zorunluluklar sebebiyle sevk ve iskan ettiğini belirten Osmanlı Devleti yetkilileri, göç ettirilen Ermenilerin iskan ve iaşeleri hakkında yönetmelikler yayımlamıştır. Bu belge de söz konusu yönetmeliklere bir örnek teşkil etmektedir. 

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

armenian_deportations

Bu belgede, Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin bir kısmını neden sevk ve iskan ettiği, 31 Mayıs 1915 tarihli Bakanlar Kurulu kararı temelinde ortaya konmakta, böylece Osmanlı Devleti’nin sevk ve iskan kararını hangi hedefler altında aldığı açıklığa kavuşmaktadır.

Tamamı için tıklayın.