Cihanı Tutan Umumi Acı

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYIL RUS EMPERYALİSTİK SİYASETİNİN HEDEFLERİ

19. yüzyılın Rus emperyalistik siyasetinin hedeflerini iyice bilirsek Kırım Savaşı’nın sebeplerini ve ondan sonra 93 Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını anlarız. 18. yüzyılın son çeyreğinden zamanımıza kadar, Rus siyasetinin ana hedeflerinin birisi Balkanları kendi nüfuzuna almak ve aynı zamanda Boğazları kendi kontrolü altında tutmak.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – TEHCİR ÖNCESİ VE SONRASI ERMENİ NÜFUSA İLİŞKİN RAKAMSAL VERİLER

1914 nüfus sayımlarına göre Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermenilerin sayısı ile 1922 yılında Birleşmiş Milletler adına Amerika ve İngiltere’nin dünyada yaşayan Ermenilerin sayısı hakkında hazırladıkları istatistikleri kıyasladığımızda Ermeni diasporasının kullandığı rakamlar gerçekliğini yitirir. Daha da önemlisi “soykırım” kavramını kullananların argümanlarının temelsizliği ortaya çıkar.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – PLANLANAN İSKENDERUN ÇIKARTMASINDA ERMENİLERİN ROLÜ

İngilizler Çanakkale’den önce İskenderun’a çıkartma yapmayı planlıyorlar. İşte orada Boghos Nubar Paşa devreye giriyor. Paşa, “eğer buradan çıkartma yaparsanız, İskenderun bölgesinden otuz kırk bin gönüllü size arkadan destek olacaktır” diyor.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERMENİLERİN 1915’TE ATFETTİĞİ ÖNEM

1915 senesi, Ermenilerin bütün ümitlerini, bütün beklentilerini, 1. Dünya Savaşı’na hasrettikleri, ayırdıkları önemin incelenmesiyle anlaşılabilir.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – YENİKÖY ANTLAŞMASININ ÖNEMİ

Osmanlı Devleti bilhassa 1890’lardan itibaren Islahat Projesi adıyla bildiğimiz proje altında çok bunalmış ve Şubat 1914’te Yeniköy Antlaşması’na imza koymak zorunda kalmıştır. Devletin üzerindeki baskının ne denli yoğun olduğunu göstermesi açısından Yeniköy Antlaşması son derece önemlidir.

İzlemek için tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – ERMENİ POLİTİKASINDA KATAGİGOSLUK VE RUS KAFKASYA TEMSİLCİSİ

 

İzlemek için tıklayın.