Cihanı Tutan Umumi Acı

ENİS ŞAHİN – YENİKÖY ANTLAŞMASININ ÖNEMİ

Osmanlı Devleti bilhassa 1890’lardan itibaren Islahat Projesi adıyla bildiğimiz proje altında çok bunalmış ve Şubat 1914’te Yeniköy Antlaşması’na imza koymak zorunda kalmıştır. Devletin üzerindeki baskının ne denli yoğun olduğunu göstermesi açısından Yeniköy Antlaşması son derece önemlidir.

İzlemek için tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – ERMENİ POLİTİKASINDA KATAGİGOSLUK VE RUS KAFKASYA TEMSİLCİSİ

 

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – SEVK VE İSKAN UYGULAMASI

Amerikan kaynaklarına göre 485 bin Ermeni salimen sevk edildikleri bölgeye gelmişti. Dahiliye Nezareti 1915 yılında 25 milyon kuruş Sevk ve İskan işine para ayırırken, 1916 yılında bu meblağ 230 milyon kuruş gibi yüksek bir orana çıkartılıyor.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERZURUM MEBUSU KARAKİN PASTIRMACIYAN

Osmanlı parlementosunda Erzurum mebusu olarak yer alan Karakin Pastırmacıyan Ermeni gönüllü birliklerinin başında olmak suretiyle Ruslara yardıma gitmiş ve onların saflarında yer almıştır.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – 1916 VE 1919 YARGILAMALARI

1 Temmuz 1915’ten, Ekim 1916’ya kadar geçen 17 aylık süreçte, sevk uygulaması sırasında suistimalleri görülen pek çok Osmanlı vatandaşının Divan-ı Harp’lere sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 1673 kişi bu mahkemelere verilmiş, çeşitli cezalara çarptırılmış ve 67 tane idam kararı alınmıştır. 1919 Yargılamaları ise daha çok İngilizlerin girişimleri sonucunda kurulan Divan-ı Harplerle yapılan yargılamalardır ki o…

İzlemek için tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNDE MİLLİYETÇİLİK TEZİ

1915 Olayları’na soykırım diyenlerden milliyetçilik tezini savunanlar, 1913’ten sonraki olayları Türk milliyetçiliği çerçevesinde okumaya çabalarlar ve bu Türk milliyetçiliğinin nefret ideolojisini oluşturduğunu söylerler. Oysa 1914’ten sonra savaşa giren İttihatçıların savaş kararlarında ideolojinin, pantürkçülüğün, panislamcılığın hiçbir şekilde rol almadığını çalışmalar ortaya koymuştur.

İzlemek için tıklayın.