Öne Çıkanlar

VAHDETTİN ENGİN – II. ABDÜLHAMİD’E SUİKAST GİRİŞİMİ

Taşnaksütyun tarafından Yıldız Hamidiye Camii önünde 21 Haziran 1905’te Sultan II. Abdülhamid’e karşı bir suikast girişimi gerçekleştirilmiştir. Suikast planının içinde Rusya, Avusturya ve İngiltere’nin doğrudan yahut dolaylı dahli bulunmaktadır. Ermeni devrimciler bir Cuma namazı çıkışı içine saatli bomba yerleştirdikleri aracı patlatırlar. II. Abdülhamid’in Şeyhülislam ile sohbet etmesi suikasttan yara almadan kurtulmasını sağlamıştır. Ancak sultanın maiyyetinden…

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

Daha sonraları Millet Sistemi diyeceğimiz sistemin kurumsal temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Sistemin merkezine oturtulan Patriklikler, Ermeniler için Ermeni Patrikliği, Rumlar için Rum Patrikliği ve daha sonra Yahudilerle birlikte de Hahambaşılık kurumları kendi içinde bir çeşit otonomi barındıran kurumlardı. Osmanlı toplumu içinde gayrimüslimlerin gündelik varlıkları, var oluş biçimlerini zimmet hukuku ile garanti altına alındıktan…

İzlemek için tıklayın.

ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN ERMENİ TOPLULUKLARI KEŞFİ

1830’lu yıllarda Ermenileri daha yakından tanımak üzere Anadolu’da seyahate çıkan iki Amerikan misyoneri, gözlemlerine dair ayrıntılı raporlarını Boston’daki merkezlerine gönderdiler. Bu raporlar doğrultusunda merkezde gerçekleştirilen durum değerlendirmesi ve ortaya çıkarılan harekat planına göre bir Ermeni misyonu kuruldu ve Ermenilere yönelik misyonerlik faaliyetleri böylece başlamış oldu.

İzlemek için tıklayın.

İBRAHİM E. ATNUR – OSMANLI DEVLETİ’NİN MİSYONER FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI

Misyonerler özellikle Ermenilerin ve Hıristiyan Arapların yoğun olduğu bölgelerde yapılanmalarını gerçekleştirmişlerdi. Kapitülasyonlardan yararlanan misyonerler ülke içinde her türlü faaliyeti yürütmekte kendilerini özgür hissediyorlardı. Savaş başladığı zaman Osmanlı Devleti her ne kadar bu misyoner faaliyetlerini engellemek istemişse de bunu yapamadı çünkü savaş cephe gerisindeki sivil halkı ciddi anlamda etkilemekteydi ve devlet misyoner yardımlarına, en azından gayrimüslim tebaası için, muhtaç…

İzlemek için tıklayın.

TAHA NİYAZİ KARACA – “BÜYÜK OYUN” İÇİN KRİTİK YIL: 1875

1875 yılında Bosna-Hersek’te başlayan ayaklanmalar önce Bulgaristan’a, sonra diğer Balkanlı milletlere sıçrayarak büyük bir kırılmaya sebep oluyor. 1875 yılı aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin “tenzil-i faiz” (faiz indirimi) kararı almasıyla İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin borsa ve bankacılık sektörlerinde ekonomik bir krize sebep oluyor. 1874 yılında iktidardan düşüp muhalefete geçen Gladstone için bu durum kaçırılmaz bir ajitasyon…

İzlemek için tıklayın.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN TARİHÎ PROJE

proje-hakkinda-gorsel-1060x558

Marmara Üniversitesi, 1915 Olayları’nın 100. Yılında, Türk-Ermeni ilişkilerini ele alan bilimsel bir projeyi hayata geçirdi. Konuyla ilgilenen 60’ın üzerinde bilim insanı ve araştırmacıdan talep edilen makaleler Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde üniversitenin web sitesinde yayımlanmaya başladı. Sitede projenin amacı şöyle dile getirildi: “Amacımız, olaylardan 100 yıl sonra hiç değilse yüz makale ile de…

Tamamı için tıklayın.