Enstitü ve Vakıflar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (SATEMER)

SAKARYA-ÜNİVERSİTESİ-TÜRK-ERMENİ-İLİŞKİLERİ-ARAŞTIRMA-MERKEZİ-

Merkez, Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni Meselesi ile ilgili araştırmalar yapmak, arşiv oluşturmak, konferanslar ve seminerler düzenlemek amacı ile 2001 yılında kurulmuştur. Merkeze ait internet sayfası üzerinden konu ile alakalı çeşitli başlıklarda makalelere ulaşmak mümkündür. Sayfada ayrıca Ermeni Meselesi Belgeleri başlığı altında kimi belgeler bulunsa da sitenin işlevsizliği yüzünden bunları net bir şekilde okuyamamaktayız. Merkez Sakarya…

Tamamı için tıklayın.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ (MERSAM)

MERSİN-ÜNİVERSİTESİ-STRATEJİK-ARAŞTIRMA-MERKEZİ-(MERSAM)

  2002 yılında kurulan merkez, coğrafi ve kültürel nitelikleri göz önüne alarak Türkiye’nin çevresindeki ülkeler ve dünya ülkeleriyle sürdüreceği ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler üzerinden inceleme ve araştırmalar yaparak ülke çıkarları yönünde karar alternatifleri ve stratejiler üretmek amacını taşır. Merkez aynı zamanda Kıbrıs Sorunu ve Ermeni Meselesi gibi konular üzerinden de çalışmalar yürütmektedir. Merkeze ait…

Tamamı için tıklayın.

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ (AVİM)

AVRASYA-İNCELEMELERİ-MERKEZİ-

Bir süredir ERAREN’i de bünyesinde barındıran merkez, Kafkasya ve Ermeni Sorunu, Balkan Araştırmaları, Irak, Asya Araştırmaları ve Avrupa Araştırmaları başlıkları altında çalışmalar yürütmektedir. Merkez, ERAREN bünyesinde hazırlanan Ermeni Araştırmaları ve Review of Armenian Studies dergilerinin yanı sıra Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin de hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Merkez, Kafkasya ve Ermeni Sorunu, Balkanlar, Irak, Asya ve…

Tamamı için tıklayın.

NATIONAL ASSOCIATION FOR STUDIES AND RESEARCH

NATİONAL-ASSOCİATİON-FOR-ARMENİAN-STUDİES-AND-RESEARCH

Ermenilerin yaşayışını ve kültürünü her açıdan akademik bir şekilde ele almayı amaçlayan dernek yaklaşık 60 Amerikalı ve Harvard Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Ermeni’nin girişimleriyle kurulmuş. Armenian Heritage Press yayınları ve Journal of Armenian Studies’in sahibi olan derneğin internet sayfası içerik açısından çok zengin gözükmüyor. Derneğe ait internet sayfası linki: http://www.naasr.org/index.php/home2

Tamamı için tıklayın.

HRANT DİNK VAKFI

HRANT-DİNK-VAKFI

2007 yılında kurulan vakıf diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi hedef almaktadır. Çocuklar ve gençler arası fırsat eşitliğinin sağlanması ve desteklenmesi, kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi Türkiye, Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış tarih çalışmaları yürütülmesi, Hrant Dink ile ilgili yazı, belge ve fotoğrafların toplanması amaçlarını güden bir vakıf kimliğindedir….

Tamamı için tıklayın.

ERMENİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ (ERAREN)

ERMENİ-ARAŞTIRMALARI-ENSTİTÜSÜ-

  2001 yılında kurulan enstitü Ermeni sorunu, Ermeni Diasporası, Ermenistan’ın iç ve dış politikası ile Karabağ meselesi üzerine faaliyetler göstermektedir. Enstitü ayrıca bu konular hakkında Ermeni Araştırmaları ve Review of Armenian Studies adıyla iki ayrı dergi yayımlamaktadır. Dergilerin şimdiye kadar yayımlanmış sayıları internet sayfasından paylaşıma açılmıştır. Bu dergilerin dışında aynı zamanda internet sitelerinden yayımlamakta oldukları…

Tamamı için tıklayın.