Geciken Doğum Sancıları

İBRAHİM ETHEM ATNUR – EMPERYALİST DEVLETLERİN YAŞANAN ACILARDAKİ ROLÜ

1921 yılından itibaren Ankara’daki Türk İstiklal Harbi’ni yöneten insanların başarı kazanmasıyla emperyalist güçlerin Anadolu’dan çekilmesi söz konusudur. Onların çekilmesiyle Anadolu’daki Ermeni toplulukları da en büyük desteklerini yitirmiş oluyor. Oysa Müslümanların ve gayrimüslimlerin yaşadıkları acıların sebeplerine baktığımızda karşımıza bu insanları birbirlerine düşüren emperyalist politikaların izleri çıkıyor.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – TEHCİRDEN DÖNEN ERMENİLER

1918 yılında çıkarılan “Geri Dönüş Kararnamesi” ile Ermeniler Osmanlı ülkesine yeniden dönmeye başlamışlardır. El konan evleri ve mallarının iadesi konusunda Osmanlı Hükümeti bir dizi kanun çıkararak uygulamaya koymuştur. 1919 yılına gelindiğinde Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusu yaklaşık 650 bine ulaşmıştır.

İzlemek için tıklayın.

TEMUÇİN FAİK ERTAN – MİLLİ MÜCADELE VE ERMENİLER

 Mondros Mütarekesi sonrası Ermeni Sorunu’nun dört boyutu vardır. Birincisi Ermenilerin İstanbul’un işgaliyle birlikte yeni oluşan fiili durumdan yararlanma hedefleridir. İkincisi, sevk ve iskan sonrası yaşadıkları bölgelere başlayan geri dönüşlerdir. Üçüncü boyut ise Kilikya’da bir Ermeni Krallığı kurma gayretleridir. Erivan Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu’ya yönelik saldırıları ise meselenin dördüncü boyutunu oluşturur.

İzlemek için tıklayın.

TEMUÇİN FAİK ERTAN – LOZAN GÖRÜŞMELERİNDE TBMM HEYETİNİN ERMENİ MESELESİNE YAKLAŞIMI

TBMM heyeti Lozan’a eşit diplomasi hedefiyle gitmişti. Hükümetin verdiği talimatnameye göre iki konuda kesinlikle taviz verilmeyecekti: Kapitülasyonlar ve Ermeni Meselesi.

İzlemek için tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – LOZAN’DA ERMENİ MÜLTECİLER MESELESİ

Birinci Cihan Harbi tamamlandıktan sonra Cenevre’de kurulan Mülteciler Yüksek Komiserliği kayıtlarına göre Erivan ve çevresine yerleştirilen Ermeni mültecilerin sayısı 320 bindi. Lozan’a katılan Türk heyeti bu mültecilerin toplu halde geri döndürülmesi ya da onlara bir yurt verilmesi gibi tekliflerin yapılmasına izin vermedi.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI DEVLETİ’NİN HUKUK KOMİSYONU TEKLİFİ NEDEN REDDEDİLDİ?

1919 yılında Osmanlı Devleti bir nota yayımlayarak 1915 Olayları’nda yaşananları tetkik etmek üzere uluslararası bir hukuk kurulu oluşturulmasını ister. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın galibi ülkeler bu heyetin oluşturulmasına engel olurlar. İngilizler 1915 Olayları esnasında suçlu olduğunu düşündükleri 144 Osmanlı yetkilisini yargılamak üzere Malta’ya gönderirler. Ancak delil bulunamadığı gerekçesiyle mahkumlar serbest bırakılır.

İzlemek için tıklayın.