Geciken Doğum Sancıları

SÜLEYMAN BEYOĞLU – 1918 YARGILAMALARI VE DELİL EKSİKLİĞİ

1918 Yargılamaları işgal altındaki İstanbul’da bir kurban arayışı kaygısıyla sürdürülmekteydi. Ne var ki yalancı şahitlikler, kulaktan dolma bilgiler ve delil yetersizlikleri bu arayışı boşa düşürüyordu.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – 1916 VE 1919 YARGILAMALARI

1 Temmuz 1915’ten, Ekim 1916’ya kadar geçen 17 aylık süreçte, sevk uygulaması sırasında suistimalleri görülen pek çok Osmanlı vatandaşının Divan-ı Harp’lere sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 1673 kişi bu mahkemelere verilmiş, çeşitli cezalara çarptırılmış ve 67 tane idam kararı alınmıştır. 1919 Yargılamaları ise daha çok İngilizlerin girişimleri sonucunda kurulan Divan-ı Harplerle yapılan yargılamalardır ki o…

İzlemek için tıklayın.

FERUDUN ATA – TEHCİR DAVALARININ ÇIKMAZI

Damat Ferid Hükümeti, sevk ve iskan esnasında görevini kötüye kullanan yetkililerin cezalandırılacağı vaadinde bulunmuştu. Ancak Ermenilerin hayal kırıklığına uğradıkları bir durum ortaya çıkmıştı. Zira açılan davaların hiçbirinde isnat edilen kişilerin suçları ispatlanamıyordu. Hükümetin idam cezasına çarptırdığı tek isim Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey olmuştu.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI DEVLETİ’NİN HUKUK KOMİSYONU TEKLİFİ NEDEN REDDEDİLDİ?

1919 yılında Osmanlı Devleti bir nota yayımlayarak 1915 Olayları’nda yaşananları tetkik etmek üzere uluslararası bir hukuk kurulu oluşturulmasını ister. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın galibi ülkeler bu heyetin oluşturulmasına engel olurlar. İngilizler 1915 Olayları esnasında suçlu olduğunu düşündükleri 144 Osmanlı yetkilisini yargılamak üzere Malta’ya gönderirler. Ancak delil bulunamadığı gerekçesiyle mahkumlar serbest bırakılır.

İzlemek için tıklayın.

TEMUÇİN FAİK ERTAN – PARİS BARIŞ KONFERANSI

1919’da gerçekleşen Paris Barış Konferansı’nda Ermenilere yönelik toprak vaadinde bulunulmuştur. Tarih yazımında daha çok İzmir’in Yunanlıların işgaline açılması ile öne çıkarılan Paris Barış Koferansı’nda sadece İzmir’in değil Doğu Anadolu’nun işgaline de gidecek olan bir ön karar alınmıştır. Paris Barış Konferansı bu anlamda Sevr Anlaşması ile hayata geçirilmiş olur.

İzlemek için tıklayın.

AKIN ÇELİK – İTİLAF DEVLETLERİ’NİN İŞGAL GEREKÇESİ OLARAK ERMENİ MESELESİ

30 Ekim 1918’de başlayan mütareke döneminde İtilaf Devletleri Ermeni Meselesini Osmanlıya karşı bir silah gibi kullanıyorlardı. İstanbul hükümetleri ise bu konu hakkında oldukça titiz bir tavır sergiliyor, Ermenilerin sevk edildikleri yerlerden geri dönüşleri, can ve mal güvenceleri, iaşelerinin temini gibi hususlarda hukuk çerçevesinde ve komisyonlar vasıtasıyla hareket ediyorlardı.

İzlemek için tıklayın.