Geciken Doğum Sancıları

RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ – MONDROS SONRASI İSTANBUL ERMENİ PATRİKHANESİ VE ZAVEN EFENDİ

Mondros Mütarekesi sonrası İstanbul Ermeni Patrikhanesi eski yapısına döndürülmüştü. Fakat patrik Zaven Efendi savaşta yaşanılanları öne sürerek işgal birlikleriyle beraber hareket etmeyi tercih etmişti. Her ne kadar Milli Mücadele dönemi Zaven Efendi bu tavrını değiştirmiş olsa da bu sefer Türk yetkilileri ona güvenmeyeceklerdi.

İzlemek için tıklayın.

AYHAN AKTAR – SARKİS TOROSYAN VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

1909’da askerlik yasasının değişmesiyle Osmanlı Harbiyesi, gayrimüslimlere açılır ve Osmanlı ordusunda Ermeni subaylar görev almaya başlar. Osmanlı üst sınıfına dâhil olmaya çalışan Sarkis Torosyan da bunlardan biridir. Enver Paşa Osmanlı Ermeni subaylarının ve ailelerinin zorunlu göçten muaf olmalarını istemektedir. Ne var ki Torosyan’ın ailesi sevk ve iskana tabi tutulur, Islahiye çıkışında öldürülürler.

İzlemek için tıklayın.

EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

1863 ve sonrasında Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri o vakte kadar yetki alanı oldukça geniş olan ruhani liderlerin ceza hukuku açısından yetkilerinin kısıtlanması girişimidir.

İzlemek için tıklayın.

BİRSEN KARACA – TARİHİN TAHRİFATI

Ermenilerin tarih yazımındaki maddi tahrifatlarına en güzel örneklerinden birini Taşnak Partisi ile ilgili yazılanlar oluşturur. Taşnak Partisi’nin Ermenistan’da iktidar olduğu dönemlerde olumlu resmedilen imgesi, Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’ne katılmasıyla olumsuz hale getirilir. Aynı tarih yazımı, 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Taşnak Partisi’ni yine olumlu imgelerle selamlar.

İzlemek için tıklayın.

AKIN ÇELİK – AHMET İZZET PAŞA HÜKÜMETİ VE ERMENİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Mondros Mütarekesi sonrası kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti döneminde Ermenilerin geri dönüşü başlamıştır. Mondros Anlaşması’nda bulunan 24. Madde Osmanlı hükümetinin elini bağlamaktaydı ve karışıklık gösteren bölgelerin işgaline kapı aralamaktaydı. Bu kaotik ortamda Ermenilerin geri dönüşünde bazı sorunlar baş gösteriyordu.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – FRANSA KENDİ TARİHLERİYLE YÜZLEŞEBİLECEK Mİ?

Büyük güçlerin Ermeni Sorunu’nda tarihi gerçekleri görmezden gelmesinin anlaşılır nedenleri var. Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’nun işgali sırasında bazı Ermenilerle birlikte hareket etmiş olmaları bu nedenlerden sadece birisidir. Örneğin 1918’de Fransa, Adana ve civarını işgal ettiğinde birliklerinde Ermeni askerleri ve Ermeni militer güçleri bulunmaktaydı. Fransa, Ermenilere Çukurova Bölgesi’nde Ermeni Krallığı vaat etmişti. 1921 Ankara Anlaşması ile…

İzlemek için tıklayın.