Geciken Doğum Sancıları

HİKMET ÖZDEMİR – GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Gümrü Antlaşması, Sevr Antlaşması’nın yırtıldığı antlaşmadır.

İzlemek için tıklayın.

AKIN ÇELİK – MONDROS MÜTAKERESİ SONRASI OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE ERMENİ MESELESİ

Mondros Mütarekesi’nden sonra sırasıyla kurulmuş altı Osmanlı hükümeti, Ermeni meselesi ile uğraşmak zorunda kalmışlardır. İtilaf devletleri, Ermeni basını ve Ermeni Patrikhanesi’nin baskılarını yoğun bir şekilde yaşamış olan bu hükümetlerin, 1915 Olayları’nın müsebbibi olarak İttihat ve Terakki’yi suçlayarak kendilerini bu baskıdan kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.

İzlemek için tıklayın.

AYHAN AKTAR – SARKİS TOROSYAN’IN ANILARI VE TARİH YAZIMI

Yüzbaşı Sarkis Torosyan Osmanlı ordusunda yer almış Kayseri’nin Develi kazasından bir Ermenidir. Harbiye bitirmiş ve topçu subayı olmuştur. Çanakkale cephesinde savaşmıştır. “Çanakkale cephesinde savaşanlar hep Türktü” diye anılır, fakat işin gerçeği farklıdır. Çanakkale’de sadece Türkler savaşmamıştır; aralarında Araplar, Kürtler, Boşnaklar gibi milletler de vardır.

İzlemek için tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – ERMENİ SUİKASTLERİ

1920’lerden itibaren Ermeni örgütleri Türk yöneticilere yönelik suikast eylemleriyle ön plana çıkarlar. İttihat Terakki’nin önde gelen bazı isimleri Ermeni suikastçılar tarafından öldürülür. Lozan görüşmeleri için İsmet İnönü önderliğinde İsviçre’ye giden Türk Heyeti’ne yönelik de yoğun suikast ihbarları gelmiştir. Ancak Türk Heyeti olası suikast eylemlerine karşı güvenlik tedbirlerini arttırmışlardır.

İzlemek için tıklayın.

GAFFAR MEHDİYEV – ERMENİ TSEGHAKRONİZMİ

1920 ve 1930’larda Ermeni düşünce sistemine yeni bir fikir dahil olmuştur: Bir “soyun dini” anlamına gelen Tseghakronizm’in kurucusu Garegin Njdeh, Ermenileri üstün bir soy olarak tanımlıyordu ve bu düşüncenin kökenlerini Hz. Nuh’a dayandırmaktaydı. Bu “üstün ırk” düşüncesi Njdeh’i Almanlarla II. Dünya Savaşı’nda işbirliğine bile götürmüştü.

İzlemek için tıklayın.

MUSTAFA ÇOLAK – TALAT PAŞA DAVASINDA ALMANYA’NIN TUTUMU

15 Mart 1921 günü Berlin’de Talat Paşa’yı öldüren Tehleryan, mahkemede suçunu itiraf etmesine rağmen serbest bırakılıyor. Mahkeme Tehleryan’ın yargılamasından ziyade 1915 Olayları kapsamında Talat Paşa’yı yargılama yoluna gidiyor.

İzlemek için tıklayın.