Güneş Batıdan Doğuyor

1774-1878

Dönemin öncelikli önemi, birlikte yaşamdan ayrışmaya giden yolun ilk aşamasını oluşturmasıdır. Bu zaman aralığında 1789 Fransız İhtilali’nin bir yansıması olarak milliyetçi akımların giderek yayılması, Osmanlı idari sistemindeki sıkıntılar, Rusya’yı adeta Osmanlı topraklarındaki Hıristiyanların hamisi durumuna getiren antlaşmaların imzalanması ve ilk olarak Ermeni bağımsızlık hareketlerinden somut bir şekilde bahsedilebilmesi, dönemi önemli kılan başka unsurlardır. Bu dönemin…

Tamamı için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE KİTLESEL GÖÇLER

Tanzimat sonrası dönemin etkin bir diğer faktörü olarak kitlesel göçler karşımıza çıkar. Bu dönemin tarihçileri, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısını Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus bakımından daha fazla Müslümanlaştığı, coğrafya açısından da giderek daha fazla Asyaileştiği dönem olarak okurlar.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – GÖÇLER VE TRAJİK HİKAYELERİ

Kırım’ın ilhakından sonra Kırım Tatarları Osmanlı’nın çeşitli topraklarına göç etmeye başladılar. Fakat göç ettikleri bölgelerin Osmanlı egemenliğinden çıkması, bu insanları hayatları boyunca ikinci, üçüncü, bazen dördüncü kez yeni bölgelere hareket etmek zorunda bıraktı. Bu göçler, bir grup insanın bir yerden çıkıp diğer bir yere yerleşmesi şeklinde değil, aksine, son derece travmatik ve trajik şartlarda gerçekleşmekteydi.

İzlemek için tıklayın.

ADEM ÖLMEZ – ERMENİ MESELESİNİN KÖKENLERİ

Ermeni Meselesi 19. yüzyılda ortaya çıkar. Bunda dış güçler ile onların kontrolüne geçen Ermeni Kilisesi, yani Eçmiyazin Katagisosluğu’nun rolü büyüktür. Eçmiyazin, Ermeni topluluğunun en büyük ruhanî merkezidir ve buradan gelecek her türlü telkin veya emir Ermeni topluluğunda ciddi bir etkiye sahiptir. Rus-İran-Osmanlı savaşları sonrası imzalanan Türkmençay Antlaşması Eçmiyazin’in denetiminin Osmanlılardan alınıp Rusların eline geçmesi bakımından…

İzlemek için tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – NİSAN AYAKLANMASI VE FİLİBE’DEKİ BULGARLAR

Yunan ayaklanması diğer Balkan milletleri için emsal olmuştur. Takip edilen şablon şudur: önce siyasî bir örgüt kurulur, ayaklanma hazırlanır, Avrupa komuoyu buna destek verir ve büyük devletlerin müdahalesiyle yeni bir devlet kurulur. Bulgarların 1876’daki Nisan Ayaklanması da bu şablona göre gerçekleştirilir.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – KIRIM’IN İLHAKI İLE BAŞLAYAN OSMANLI’YA GÖÇ HAREKETLERİ

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından itibaren Kırım Tatarları dalgalar halinde Osmanlı İmparatorluğu’na göç etmeye başladılar. Rusya’nın bölgeyi Slavlaştırma ve Hıristiyanlaştırma emelleri insanları göç etmek zorunda bırakıyordu. 1770’lerden 1920’lere kadar kesintisiz devam eden bu göç dalgası yaklaşık 1,5-2 milyon Kırım Tatarı’nın Osmanlı Devleti’ne sığınması anlamına geliyordu.

İzlemek için tıklayın.