Güneş Batıdan Doğuyor

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE KİTLESEL GÖÇLER

Tanzimat sonrası dönemin etkin bir diğer faktörü olarak kitlesel göçler karşımıza çıkar. Bu dönemin tarihçileri, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısını Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus bakımından daha fazla Müslümanlaştığı, coğrafya açısından da giderek daha fazla Asyaileştiği dönem olarak okurlar.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – GÖÇLER VE TRAJİK HİKAYELERİ

Kırım’ın ilhakından sonra Kırım Tatarları Osmanlı’nın çeşitli topraklarına göç etmeye başladılar. Fakat göç ettikleri bölgelerin Osmanlı egemenliğinden çıkması, bu insanları hayatları boyunca ikinci, üçüncü, bazen dördüncü kez yeni bölgelere hareket etmek zorunda bıraktı. Bu göçler, bir grup insanın bir yerden çıkıp diğer bir yere yerleşmesi şeklinde değil, aksine, son derece travmatik ve trajik şartlarda gerçekleşmekteydi.

İzlemek için tıklayın.

ADEM ÖLMEZ – ERMENİ MESELESİNİN KÖKENLERİ

Ermeni Meselesi 19. yüzyılda ortaya çıkar. Bunda dış güçler ile onların kontrolüne geçen Ermeni Kilisesi, yani Eçmiyazin Katagisosluğu’nun rolü büyüktür. Eçmiyazin, Ermeni topluluğunun en büyük ruhanî merkezidir ve buradan gelecek her türlü telkin veya emir Ermeni topluluğunda ciddi bir etkiye sahiptir. Rus-İran-Osmanlı savaşları sonrası imzalanan Türkmençay Antlaşması Eçmiyazin’in denetiminin Osmanlılardan alınıp Rusların eline geçmesi bakımından…

İzlemek için tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – NİSAN AYAKLANMASI VE FİLİBE’DEKİ BULGARLAR

Yunan ayaklanması diğer Balkan milletleri için emsal olmuştur. Takip edilen şablon şudur: önce siyasî bir örgüt kurulur, ayaklanma hazırlanır, Avrupa komuoyu buna destek verir ve büyük devletlerin müdahalesiyle yeni bir devlet kurulur. Bulgarların 1876’daki Nisan Ayaklanması da bu şablona göre gerçekleştirilir.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – KIRIM’IN İLHAKI İLE BAŞLAYAN OSMANLI’YA GÖÇ HAREKETLERİ

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından itibaren Kırım Tatarları dalgalar halinde Osmanlı İmparatorluğu’na göç etmeye başladılar. Rusya’nın bölgeyi Slavlaştırma ve Hıristiyanlaştırma emelleri insanları göç etmek zorunda bırakıyordu. 1770’lerden 1920’lere kadar kesintisiz devam eden bu göç dalgası yaklaşık 1,5-2 milyon Kırım Tatarı’nın Osmanlı Devleti’ne sığınması anlamına geliyordu.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN FAALİYETLERİNE ERMENİ PATRİĞİNİN TEPKİSİ

Osmanlı belgelerine bakıldığında Amerikan misyonerlerinin faaliyetlerinden en çok şikayet edenlerin Ermeni Patrikhanesi olduğu anlaşılır. Patrikhanenin şikayetlerinde ne kadar haklı olduğunu ise 1900’lü yıllarda Ermeni cemaatinin üçe parçalanmasında görüyoruz.

İzlemek için tıklayın.