Güneş Batıdan Doğuyor

TAHA NİYAZİ KARACA – GLADSTONE, TÜRK KARŞITLIĞI VE EMPERYALİZM

Gladstone dünyaya kendisini bir “özgürlük savaşçısı” olarak lanse etmekteydi. Fakat yürüttüğü propaganda faaliyetlerine bakıldığında Bulgar hadisesinde Türkleri Bulgarları katletmekle suçlarken, Bulgarların gerçekleştirdiği Rodop Katliamı’nı görmezden gelmekteydi. Gladstone dünya olaylarından sadece kendi projesine uyanları seçip propaganda malzemesi olarak kullanıyordu. Yürüttüğü savaşta ne 1894 Sason olayları, ne Mısır’ın işgali, ne Sudan örneği tarafsız bir “özgürlük” perspektifinden ele alınmıştı.

İzlemek için tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – 1. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOLDA YUNAN AYAKLANMASI

Fransız İhtilali’nin “etnik esasa göre devlet” ilkesi Osmanlı’da ilk yansımasını 1821 Yunan Ayaklanması’yla bulur. Etnik-i Eterya örgütünün ayaklanmaya hazırladığı Yunan halkı, din adamlarının da teşvikiyle 25 bin Türk’ün yaşadığı Mora eyaletinde bir kırım başlatıyor. İngiliz kaynaklarına göre bu ayaklanmanın sonunda Mora’da çok az sayıda Türk hayatta kalabiliyor.

İzlemek için tıklayın.

Ömer Turan – Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri ve Robert Koleji

Amerikan Protestan misyonerlerinin Bulgarlara yönelik ilk faaliyetleri 1860’larda başlar. 1868-78 arası Robert Koleji mezunlarının çoğunluğunu Bulgarlar oluşturur. Bulgaristan Devleti kurulduktan sonra, devletin anayasasını yazan, başbakanlığını, meclis başkanlığını, bakanlarını oluşturan insanlar bu mezunlar arasından çıkmıştır. Bulgaristan’ın kurulmasından sonra kolejin öğrenci kompozisyonu değişir. Bu sefer çoğunluğu Ermeniler oluşturmaktadır. Bu öğrenciler Ermeni siyasî hareketinin öncüleri olacaklardır.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 19. YÜZYIL OSMANLI MODERNLEŞMESİ

19. yüzyıla Osmanlı Devleti kendi tebaasıyla olan ilişkilerini yeni bir temelde düzenleme ihtiyacıyla girdi. Vergi sistemini, askeri sistemi ve idari sistemi yeniden kurmak, Osmanlı modernleşmesinin bütün 19. yüzyıl boyunca takip edeceği ana hatlardı.

İzlemek için tıklayın.

NEDİM İPEK – YUNAN İSYANI VE MORA’DA MÜSLÜMAN KATLİAMLARI

1821’de Mora’da gerçekleştirilen Yunan Ayaklanması daha sonraları bastırılmışsa da Rusya, Fransa ve İngiltere’nin devreye girmesi sonucu Osmanlı Devleti Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalıyor. Yunanistan’ın kurulmasından sonra Mora’daki nüfusun homojenleştirilmesi amacıyla Avrupa devletlerinin de desteğiyle isyanda canını kurtarabilmiş olan Türklerin Mısır ve Anadolu’ya göç ettirilmesi kararı alınıyor.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZMİT SOSYAL HAYATINDA ERMENİLERİN YERİ

93 Harbi öncesinde İzmit’in sosyal hayatında Ermenilerin çok önemli tesirleri olmuştur. Örneğin şehrin ilk matbaa ustaları Ermenilerdir. Genellikle ipek böcekçiliği ve marangozlukla uğraşan Ermenilerin şehrin ticari hayatını belirledikleri de söylenebilir.

İzlemek için tıklayın.