Hürriyet Müsavat Uhuvvet

1908-1914

Türk-Ermeni ilişkilerinde 1908-1914 dönemi genel hatlarıyla işbirliğinden çatışmaya sürüklenen bir seyir izlemiştir. 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte normalleşmeye başlayan ve görece sakin bir döneme giren ilişkiler, dönemin sonunda I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yerini siyasi ihtilaflar ve toplumlar arası çatışmalara bırakmaya başlamıştır. Bu çerçevede, dönemin siyasal aktörleri olarak tahttan düşürüldüğü 27 Nisan 1909’a kadar II….

Tamamı için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – VİLAYAT-I ŞARKİYE’DE ERMENİ NÜFUSU

Altı vilayet anlamına gelen vilayat-ı sitte Erzurum, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Van vilayetlerini kapsar. Bu altı vilayet batıda Ankara, kuzeyde Trabzon vilayetleri ile komşu olup bu sınırların doğusunu oluşturur. Yani neredeyse Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamını ve İç Anadolu’nun da biraz güneydoğu kısmını içine alacak oldukça büyük bir alanı kapsar. Bu altı vilayet Ermenilerin en…

İzlemek için tıklayın.

TANER AKÇAM – OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK BALKAN HARBİ

Balkan Harbi İttihatçı ve Ermeni ilişkileri açısından bir dönüm noktası oldu. Ermenilerin reform beklentilerine İttihatçıların cevap vermemesi ve Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanma yolunda başvurdukları usüller Ermenilerin stratejilerini değiştirmelerine vesile oldu. Böylece demokratik bir hareketten 1890’larda yürüttükleri eski eylem tarzlarına geçiş yaptılar.

İzlemek için tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – ERMENİ MUHALEFETİNİN KAYNAĞI OLARAK ISLAHAT TASARILARI

1878-80 tarihlerinden itibaren Anadolu’nun altı vilayetinde ıslahat, 1912 yılından itibaren de Ermeniler adına ıslahat görüşmeleri başlamış ve 1914 yılına kadar da bu görüşmeler devam etmiştir. Önceki seçimlere kıyasla 1914 seçimlerinde Ermeni politikalarında gözlemlenen değişikliğin temelinde bu görüşmelerin seyri yatmaktadır. 1911 yılından itibaren başta Trablusgarp, sonra I. ve II. Balkan Savaşları Osmanlılar açısından yenilgiyle sonuçlandıkça Ermenilerin…

İzlemek için tıklayın.

NEDİM İPEK – BALKAN GÖÇLERİ VE RUS NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ

19. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki Müslüman nüfusu göçe zorlayan en önemli olaylardan birisi 93 Harbi’dir. Ruslar bu savaşla birlikte Tuna Vilayeti’nde müstakil bir Bulgar devleti kurmayı amaçlamış, bu sebeple de burasının nüfus yapısıyla oynamıştır. Uygulanan politikaların neticesinde de Müslüman halk çareyi göç etmekte bulmuştur. Balkanlardan ikinci büyük göç hareketi ise Balkan Savaşları ile yaşanmıştır. Sonuç olarak 93…

İzlemek için tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – ERMENİLERİN MÜTTEFİK ARAYIŞLARINDA ALMANYA

 

İzlemek için tıklayın.