Hürriyet Müsavat Uhuvvet

TETSUYA SAHARA – 31 MART HADİSESİ İLE ADANA OLAYLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

31 Mart hadisesi ile Adana olayları arasında bir bağlantı yoktur. Zira iki olayın başlaması arasında bir günlük bir fark vardır. Fakat İstanbul’daki karışıklık sebebiyle Adana’da başlayan olayların kontrolünde Adana valisi yalnız kalmıştır ve hükümetin bu fiili yokluğunda bölgedeki hareket kontol edilemez bir hal almıştır.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ERMENİ NÜFUSU

Osmanlı nüfus idaresi 19. yüzyılın sonunda kurulmuştur. I. Dünya Savaşı dönemi hariç olmak üzere, ya Yahudi ya Rum ya da Ermeniler nüfus idaresinin müdürleri olarak görev yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nin 1914 yılında savaşa girmeden önceki nüfusu yuvarlak olarak 18 buçuk milyon, kesin olarak 18.520.016’dır. Osmanlı dünyası içerisinde Ermenilerin toplam nüfusa oranı % 6.9’dur. Yani, 18 buçuk milyon içerisindeki Ermeni…

İzlemek için tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 1909 ADANA OLAYLARI’NDAKİ KAYIPLARIN BOYUTLARI

Adana olaylarında 20 bin Ermeninin katledildiğine dair haberler gerçek değildir. Zaten bölgedeki Ermeni nüfusun toplam sayısı bu rakama eşittir; bu yüzden bu rakam ciddi değildir. Olaylarda hayatını kaybeden Ermeni sayısı 6 bin 500, Müslüman sayısı ise 1500 civarındadır.

İzlemek için tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – II. MEŞRUTİYET VE AMERİKAN MİSYONERLERİ

II. Meşrutiyet sonrası Amerikan misyonerleri ile İttihat Terakki arasında gayet sıcak ilişkiler mevcuttu. Ancak 1913 sonrası bu yakın ilişki yerini gerginliklere bıraktı. İttihat Terakki liderleri Amerikan misyonerlerini, Ermeni olaylarını desteklemekle suçluyorlardı. Yine de Amerikan misyonerleri, Amerika’nın I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında savaşa taraf olmaması nedeniyle Osmanlı topraklarındaki ayrıcalıklı konumlarını muhafaza etmeyi başardı.

İzlemek için tıklayın.

TANER AKÇAM – OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK BALKAN HARBİ

Balkan Harbi İttihatçı ve Ermeni ilişkileri açısından bir dönüm noktası oldu. Ermenilerin reform beklentilerine İttihatçıların cevap vermemesi ve Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanma yolunda başvurdukları usüller Ermenilerin stratejilerini değiştirmelerine vesile oldu. Böylece demokratik bir hareketten 1890’larda yürüttükleri eski eylem tarzlarına geçiş yaptılar.

İzlemek için tıklayın.

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

 Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı.

İzlemek için tıklayın.