Kaynaklar

MİLLİ MÜCADELEDE POZANTI VE ERMENİLER

Yazar: MURAT AKGÜMÜŞ Danışman: PROF. DR. REMZİ KILIÇ Yer Bilgisi: Niğde Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2015) Özet: “Birinci Dünya Savaşı sona ermesi üzerine Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böylece İtilaf Devletlerinin Anadolu’da işgali başlamış…

Tamamı için tıklayın.

SERASKER MEHMET RIZA PAŞA

Yazar: MUHAMMET VEYSEL ZORTUL Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2014) Özet: “Mehmet Rıza Paşa 1891-1908 yılları arasında seraskerlik yaptı. Onun dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı yıllarını teşkil etmektedir. Devletin toprakları…

Tamamı için tıklayın.

1908 DEVRİMİ SONRASINDA OSMANLI ERMENİLERİNİN SOSYO-POLİTİK DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ: UMUT VE UMUTSUZLUK ARASINDA

Yazar: OHANNES KILIÇDAĞI Danışman: YRD. DOÇ. DR. EVANGELOS KECHRIOTIS Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Konu: Sosyoloji; Tarih Doktora Tezi (2014) Özet: “Bu tez 1908 devrimi sonrasında Osmanlı Ermenilerinin devletle, diğer gruplarla ve kendi içlerindeki ilişkiler, anayasal bir devlet aygıtı yaratma sürecinde yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulanması hakkındaki…

Tamamı için tıklayın.

REVAN BÖLGESİNDE ULUSLARARASI NÜFUZ MÜCADELESİ: XIX. YÜZYIL

Yazar: ERDAL SEZGİ Danışman: YRD. DOÇ. DR. OKTAY KIZILKAYA Yer Bilgisi: Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Tarihi süreçte Revan (Erivan) çevresi Çukur Saad veya Sürmeli Çukuru olarak adlandırılmaktadır. Büyük ve Küçük Ağrı Dağı ve Alagöz dağının uzantısı olan…

Tamamı için tıklayın.

SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI: DERİKLİ ERMENİLERDE VE KÜRTLERDE MEKAN VE HAFIZA

Yazar: LOKMAN SAZAN Danışman: PROF. DR. ARUSYAK YUMUL Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kültürel İncelemeler Anabilim Dalı Konu: Sosyoloji; Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Bu çalışma yüzüncü yıldönümüne girmekte olan 1915 Ermeni Soykırımı’nın, mikro anlamda, Derik’te yerel halk tarafından, Ermeniler ve Kürtler. , hatırlama biçimleri ve bu yönde gelişen…

Tamamı için tıklayın.

TRABZON VALİSİ KADRİ PAŞA DÖNEMİNDE TRABZON

Yazar: FİRDEVS ARSLAN Danışman: YRD. DOÇ. DR. AHMET KARAÇAVUŞ Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Tarih Bilim Dalı Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Bu tez çalışmasında 1843–1902 yılları arasında yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde önemli devlet hizmetlerinde bulunan Kadri Paşa’nın Trabzon Valiliği dönemi ve…

Tamamı için tıklayın.