Kaynaklar

SÜLEYMAN NAZİF’İN HADİSAT GAZETESİNDEKİ YAZILARI, 21 TEŞRİNİEVVEL 1334 – 31 MART 1335 / 1918-1919: İNCELEME-METİN-DİZİN

Yazar: YÜCEL ÖZTÜRK Danışman: DOÇ. DR. MUHAMMET GÜR Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Konu: Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Süleyman Nazif, Servet-i Fünun’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadarki dönemde yaşayan en etkili yazarlardan biridir. Özellikle düzyazılarındaki…

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI KÜRT BASININDA KÜRT VE ERMENİ İLİŞKİLERİ (1898-1914)

Yazar: AYHAN IŞIK Danışman: DOÇ. DR. BÜLENT BİLMEZ Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Bu tez Kürt entelektüellerinin geç Osmanlı döneminde çıkardıkları iki gazete, iki dergi ve bir broşürde Ermeniler hakkında yazdıklarına odaklanacaktır. Öncelikli olarak tez, kimlik, çoklu kimlikler ve Kürt…

Tamamı için tıklayın.

ABD BASININDA ERMENİ MESELESİ (1918-1920)

Yazar: HAZEL KUL Danışman: PROF. DR. MEHMET OKUR Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Tarih Bilim Dalı Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Önemli bir basın aracı olan gazeteler, tarih boyunca hem halkı eğitmek, hem kamuoyu oluşturmak hem de kamuoyuna yön vermek anlamında en etkili yöntem…

Tamamı için tıklayın.

II. ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİNDE ERMENİ MESELESİ ÜZERİNDE OSMANLI-İNGİLİZ SİYASİ MÜCADELESİ

Yazar: VEHBİYE EVİZ Danışman: PROF. DR. MUSTAFA SITKI BİLGİN Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Konu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2014) Özet: “Ermeniler asırlarca hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemlerinde Türklerin hâkimiyetleri altında huzur içerisinde yaşadılar. Bu yüzden Türklerle Ermeniler arasında kuvvetli bir dostluk…

Tamamı için tıklayın.

1875-1925 YILLARI ARASINDA ADANA, ANTAKYA, ANTEP, MARAŞ VE MERSİN BÖLGESİNDE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE ERMENİ OLAYLARI

Yazar: MUSTAFA ÇABUK Danışman: PROF. DR. AHMET EYİCİL Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2013) Özet: “Osmanlı Devletinde barış içinde yaşayan Ermeniler, 1870’lerden itibaren bağımsızlıklarını elde etmek için isyanlar çıkarmaya başladılar. 1878 Ayestefanos ve Berlin Antlaşması’nın imzalanmasıyla Ermeni sorunu uluslararası bir konu haline…

Tamamı için tıklayın.

ULUSLARARASI HUKUK VE SÖZLEŞMELERDE, SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI KAVRAMLARI

Yazar: SEMİN TÖNER ŞEN Danışman: PROF. DR. FERİT HAKAN BAYKAL Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı Konu: Hukuk Doktora Tezi (2009) Özet: “I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi, dünya üzerindeki devletlerin hemen hepsinin topyekün bir savaşa girdiği, çok kanlı geçen, çok kayıpların verildiği, şiddet ve vahşet içeren…

Tamamı için tıklayın.