Kaynaklar

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ (TEHCİRDEN GÜNÜMÜZE)

Yazar: BERNA TÜRKDOĞAN Danışman: PROF.DR. AZMİ SÜSLÜ Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Konu: Tarih  Doktora Tezi (2006) Özet: “Bu çalışmanın giriş kısmında Ermeni sorununun tarihçinin sorumluluğu çerçevesinde işlenmesi gerektiği, bu konudaki yanıltma çabalarından bahsederek propagandanın önemi belirtilmiştir. Birinci Bölümünde; konuya, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin durumu ile başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Sevk ve…

Tamamı için tıklayın.

PARLAMENTO KARARLARI ÇERÇEVESİNDE SOYKIRIM İDDİALARININ YABANCI BASINDA YENİDEN İNŞASI (1965-2007)

Yazar: YILDIZ DEVECİ BOZKUŞ Danışman: PROF. DR. NEŞE ÖZDEN Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Tarih Bölümü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Doktora Tezi (2011) Özet: “Ermeni soykırım iddiaları ve bunlara ilişkin Parlamento kararlarında Soğuk…

Tamamı için tıklayın.

MARAŞ ERMENİLERİ (XIX. YÜZYIL)

Yazar: NEJLA GÜNAY Danışman: PROF.DR. HALE ŞIVGIN Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih  Doktora Tezi (2007) Özet: “Bizans İmparatorluğu, güney sınırlarını Arap saldırılarına karşı koruyabilmek için Kafkasya’da yaşayan Ermenilerin bir kısmını Maraş ve çevresine yerleştirdi. I. Haçlı Seferi’nden sonra, burada yaşayan Ermeniler…

Tamamı için tıklayın.

SASON ERMENİ İSYANLARI

Yazar: HAMDİ DOĞAN Danışman: DOÇ.DR. MUSA ŞAŞMAZ Yer Bilgisi: Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2000) Özet: “Sason Ermeni isyanlarını ihtiva eden bu çalışma giriş, dört ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Osmanlı Devletinde yaşayan Ermenilerin; sosyal, dini, hukuki ve siyasi durumları hakkında özet bir…

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ’NDE ALMAN PROTESTAN MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

Yazar: UĞUR İNAN Danışman: DOÇ. DR. GÜLBADİ ALAN Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2013) Özet: “Hıristiyanlığın temellerinin atıldığı topraklara sahip olması sebebiyle Osmanlı Devleti, misyonerlik faaliyetlerinin merkezini oluşturmaktaydı. Avrupalı kaynaklarda ‘Kutsal Topraklar’ olarak geçen Filistin ve Suriye bölgeleri ise…

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI REFORM ÇAĞINDA ERMENİ MİLLETİ (1808-1876)

Yazar: ERDAL ÇETİNTAŞ Danışman: DOÇ.DR. MEHMET ÖZ Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Konu: Tarih  Doktora Tezi (2002) Özet: “Osmanlı gayrimüslim milletleri arasında Türklerle en fazla kaynaşmış unsur olan Ermeniler, devletin tebaasına sağladığı imkânları en iyi şekilde kullanarak devlet ve toplum nazarında muteber bir yer kazanmışlardır. Devlet kademelerinde önemli mevkilere yükselmişler, hükümete borç…

Tamamı için tıklayın.