Kılıçlar Çekilirken

FİKRETTİN YAVUZ – ERMENİ KOMİTELERİNİN KURULUŞU VE ETKİLENDİKLERİ HAREKETLER

1880-90’lar arası Ermeni komitelerinin kurulması ve isyanların başlaması sürecidir. Dönemin terör hareketlerinden etkilenen komiteler, eylemlerini de bu doğrultuda gerçekleştirme yoluna girerler.

İzlemek için tıklayın.

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

 Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı.

İzlemek için tıklayın.

EMİN ŞIHALİYEV – 1905 NAHÇİVAN OLAYLARINDA RUSYA’NIN ROLÜ

1904-5 yıllarında Japonya ile savaş halinde olan Rusya, cephe gerisini güvenceye almak adına Azerbaycan bölgesinde etnik çatışmaların başlamasına sebep olmuştu. Bir kişinin öldürülmesiyle başlayan olaylar giderek büyümüş ve Ermeni-Türk çatışmasına dönüşmüştü.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 19. YÜZYIL OSMANLI MODERNLEŞMESİ

19. yüzyıla Osmanlı Devleti kendi tebaasıyla olan ilişkilerini yeni bir temelde düzenleme ihtiyacıyla girdi. Vergi sistemini, askeri sistemi ve idari sistemi yeniden kurmak, Osmanlı modernleşmesinin bütün 19. yüzyıl boyunca takip edeceği ana hatlardı.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN FAALİYETLERİNE ERMENİ PATRİĞİNİN TEPKİSİ

Osmanlı belgelerine bakıldığında Amerikan misyonerlerinin faaliyetlerinden en çok şikayet edenlerin Ermeni Patrikhanesi olduğu anlaşılır. Patrikhanenin şikayetlerinde ne kadar haklı olduğunu ise 1900’lü yıllarda Ermeni cemaatinin üçe parçalanmasında görüyoruz.

İzlemek için tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – 1893 MERZİFON OLAYI VE TOMAYAN DAVASI – II

1893 yılında gerçekleşen Merzifon Olayları, Ermeni Meselesinin ortaya çıkmasına sebep olan kimi faktörleri içerisinde barındırır. Bir kara propaganda faaliyetleri ile başlayan olaylar Karabet Tomayan davası ile sonuçlanacak; bu dava ise Ermeni Meselesinde dış güçlerin ne kadar belirleyici rol oynadığını gösterecektir.

İzlemek için tıklayın.