Kılıçlar Çekilirken

ZEYNEP İSKEFİYELİ – 1893 MERZİFON OLAYI VE TOMAYAN DAVASI – I

1893 yılında gerçekleşen Merzifon Olayları, Ermeni Meselesinin ortaya çıkmasına sebep olan kimi faktörleri içerisinde barındırır. Bir kara propaganda faaliyetleri ile başlayan olaylar Karabet Tomayan davası ile sonuçlanacak; bu dava ise Ermeni Meselesinde dış güçlerin ne kadar belirleyici rol oynadığını gösterecektir.

İzlemek için tıklayın.

NEJLA GÜNAY – BÜYÜK GÜÇLERİN 1895 ZEYTUN İSYANI’NA MÜDAHALESİ

İngiliz, Alman, İtalyan, Rus ve Avusturya-Macaristan konsoloslukları, Osmanlı Devleti’ne Zeytun ayaklanmasında arabulucu olma teklifinde bulundular. Bu devletler Zeytun Ermenileri adına İstanbul Büyükelçiliği’nde Osmanlı hükümetiyle birtakım pazarlıklar yaptı.11 Şubat 1896’da varılan anlaşmaya göre, asiler ve elebaşları affedilecek, vergi borçları silinecek, Zeytunlulardan artık vergi istenmeyecek, Zeytuna Hıristiyan bir kaymakam tayin edilecek, okullar açılacak, bu okulların giderleri devlet tarafından karşılanacak, Zeytunlulara silahları…

İzlemek için tıklayın.

Eyyüp Altun – 1896 Van Olaylarında Ermeni-Rus-İngiliz İlişkileri

İngilizler ve Ruslar Ermeni Meselesi üzerinden çekişme halindeydi. 1896 Van olaylarının Rusların işgaline yarayacağını düşünen İngilizler, bölgede inisiyatifi Ruslara kaptırmamak için olaylara müdahale ediyorlar ve Ermeni komitacılarını direnişe son vermeleri yönünde ikna ediyorlar.

İzlemek için tıklayın.

FİKRETTİN YAVUZ – 1896 OSMANLI BANKASI BASKINININ HEDEFLERİ VE FAİLLERİ

 Bağımsızlıklarını elde etmek için Batılı devletlerin yardımına gereksinim duyan Ermeni komitacılar, bu büyük güçlerin Ermeni meselesine müdahil olmalarını sağlayabilmek için Osmanlı Bankası baskınını düzenler. Burada üç isim öne çıkar: Bedros Parian, Karakin Pastırmacıyan ve Hayk Tiryakiyan. Bu isimler 26 kişiyle beraber 26 Ağustos 1896 tarihinde Osmanlı Bankası baskınını gerçekleştirirler.

İzlemek için tıklayın.

İBRAHİM AYKUN – HINÇAK KOMİTESİ VE TOKAT ERMENİ OLAYLARI

1893 yılına geldiğinde Tokat bir cinayetle sarsıldı. Aslen Ermeni olan Doktor Joseph Buzluk Sokağı’nda öldürülmüştü. Kimin tarafından öldürüldüğü ise bilinmiyordu. Bir diğer olayda, İstanbul’a gitmekte olan bir posta arabası Tokat’ın Kömeç köyünde köprü civarında soyulacak, posta sürücüsü Mehmet Efendi de öldürülecekti. Sorgulamalar sonucunda hem Doktor Joseph’in öldürülmesi hem de posta olayının faillerinin bazı Ermeni kimseler olduğu…

İzlemek için tıklayın.

Emin Şıhaliyev – 1905-1907 Azerbaycan Katliamlarının İdeolojik Altyapısı

 Ermeni ulusal doktrini olan Hay Taht doktrinin belkemiğini büyük Ermenistan ideaları oluşturmaktadır. Büyük Ermenistan ideolojisine göre Doğu Anadolu, Doğu Ermenistan ve Azerbaycan toprakları kaybedilmiş topraklardır ve bu kaybedilmiş toprakların geri alınması için en uygun görülen araçlar: silahlı mücadeleler, terör ve katliamlardır.

İzlemek için tıklayın.