Kılıçlar Çekilirken

FİKRETTİN YAVUZ – 1896 OSMANLI BANKASI BASKINININ HEDEFLERİ VE FAİLLERİ

 Bağımsızlıklarını elde etmek için Batılı devletlerin yardımına gereksinim duyan Ermeni komitacılar, bu büyük güçlerin Ermeni meselesine müdahil olmalarını sağlayabilmek için Osmanlı Bankası baskınını düzenler. Burada üç isim öne çıkar: Bedros Parian, Karakin Pastırmacıyan ve Hayk Tiryakiyan. Bu isimler 26 kişiyle beraber 26 Ağustos 1896 tarihinde Osmanlı Bankası baskınını gerçekleştirirler.

İzlemek için tıklayın.

İBRAHİM AYKUN – HINÇAK KOMİTESİ VE TOKAT ERMENİ OLAYLARI

1893 yılına geldiğinde Tokat bir cinayetle sarsıldı. Aslen Ermeni olan Doktor Joseph Buzluk Sokağı’nda öldürülmüştü. Kimin tarafından öldürüldüğü ise bilinmiyordu. Bir diğer olayda, İstanbul’a gitmekte olan bir posta arabası Tokat’ın Kömeç köyünde köprü civarında soyulacak, posta sürücüsü Mehmet Efendi de öldürülecekti. Sorgulamalar sonucunda hem Doktor Joseph’in öldürülmesi hem de posta olayının faillerinin bazı Ermeni kimseler olduğu…

İzlemek için tıklayın.

Emin Şıhaliyev – 1905-1907 Azerbaycan Katliamlarının İdeolojik Altyapısı

 Ermeni ulusal doktrini olan Hay Taht doktrinin belkemiğini büyük Ermenistan ideaları oluşturmaktadır. Büyük Ermenistan ideolojisine göre Doğu Anadolu, Doğu Ermenistan ve Azerbaycan toprakları kaybedilmiş topraklardır ve bu kaybedilmiş toprakların geri alınması için en uygun görülen araçlar: silahlı mücadeleler, terör ve katliamlardır.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA MİLLİYETÇİLİK DALGASI

Osmanlı açısından 19. yüzyılda, özellikle gayrimüslim tebaasıyla kurduğu ilişkilerin farklı yönde evrilmesini sağlayan, asıl önemli kulvar milliyetçilik dalgasıdır. Milliyetçilik birçok cemaatin Osmanlı İmparatorluk yönetiminden kendilerine dönük taleplerinin yavaş yavaş daha ulusal taleplere doğru evrilmesiyle ilişkiliydi. Her bölgede farklı bir etnik grup, dinsel grup kendisi için 1830’lardan itibaren daha adil yönetim, 1850’lerden, 60’lardan sonra otonomi ve…

İzlemek için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – II. ABDÜLHAMİD, ERMENİ MESELESİ VE ERMENİ DEVRİMCİ GRUPLARI

Ermeniler Osmanlı’nın Doğu Vilayetlerinde bazı Kürt gruplarıyla çatışma içindeydiler. İmparatorluğun bir unsuru olarak Osmanlı hükümetine dilekçeler yazıyorlar ve Kürtleri şikayet ediyorlardı. Bu durum 1890’larla birlikte değişmeye başladı. Zira II. Abdülhamit, Doğu Vilayetleri’nin güvenliğini sağlamak için Hamidiye Alayları adıyla Kürtleri silahlandırmıştı. Güçlenen Kürt gruplarından kendilerini korumak için çoğunluğu Kafkasya kökenli Ermenilerden oluşan devrimci Ermeni örgütleri kurulmaya…

İzlemek için tıklayın.

TANER AKÇAM – İTTİHAT TERAKKİ VE ERMENİ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ I

İttihatçılar ve Ermeni örgütler aynı dönemin ürünü olarak birbirlerine çok benzerler. Örgüt olarak belli bir devrimci düşünceleri vardır, ki o da mevcut Abdülhamit yönetiminin devrilerek onun yerine daha eşitlikçi bir rejimin kurulmasıdır. Bundan dolayı oldukça sıkı ittifaklar yapmışlardır.

İzlemek için tıklayın.