Kılıçlar Çekilirken

(English) EDWARD J. ERICKSON – AMERİKAN, İSPANYOL VE İNGİLİZ ZORUNLU GÖÇ ETTİRME HAREKETLERİ OSMANLI İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL ETTİ Mİ?

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi.

İzlemek için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – II. ABDÜLHAMİD, ERMENİ MESELESİ VE ERMENİ DEVRİMCİ GRUPLARI

Ermeniler Osmanlı’nın Doğu Vilayetlerinde bazı Kürt gruplarıyla çatışma içindeydiler. İmparatorluğun bir unsuru olarak Osmanlı hükümetine dilekçeler yazıyorlar ve Kürtleri şikayet ediyorlardı. Bu durum 1890’larla birlikte değişmeye başladı. Zira II. Abdülhamit, Doğu Vilayetleri’nin güvenliğini sağlamak için Hamidiye Alayları adıyla Kürtleri silahlandırmıştı. Güçlenen Kürt gruplarından kendilerini korumak için çoğunluğu Kafkasya kökenli Ermenilerden oluşan devrimci Ermeni örgütleri kurulmaya…

İzlemek için tıklayın.

TANER AKÇAM – İTTİHAT TERAKKİ VE ERMENİ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ I

İttihatçılar ve Ermeni örgütler aynı dönemin ürünü olarak birbirlerine çok benzerler. Örgüt olarak belli bir devrimci düşünceleri vardır, ki o da mevcut Abdülhamit yönetiminin devrilerek onun yerine daha eşitlikçi bir rejimin kurulmasıdır. Bundan dolayı oldukça sıkı ittifaklar yapmışlardır.

İzlemek için tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – ERMENİ MESELESİNDE İKİNCİ SAFHA: DİPLOMATİK TEŞEBBÜSLER VE ERMENİ KİLİSELERİ

İkinci safhada bir milli devlet olma şuuruyla yetişen Ermenilerin diplomatik teşebbüsler kanalını zorladıkları görülüyor. Bu aşamada Ermeni kilisesi ve din adamlarının harekete geçtiklerini görüyoruz. Özellikle milliyetçilik fikirleriyle yetişen, bağımsız bir Ermeni devleti hayali kuran Ermeniler, Rusya’nın desteğiyle bu amaçlarına ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Berlin Kongresi’nde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede bir ıslahat yapılması ve bu ıslahatların da uluslararası devletler tarafından kontrolü…

İzlemek için tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunları bastırma yoluna gitmiştir.

İzlemek için tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – YILDIZ SUİKASTİ, BEKLENTİLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Yıldız suikastinde Ermeni örgütlerin beklentisi II. Abdülhamid’i ortadan kaldırıp ülkeyi bir kaosa sürüklemek ve böylesi bir ortamda hedeflerine ulaşabilmekti. Saldırının ardından yapılan soruşturmalardan çıkan sonuç, suikast eyleminin hazırlığı sürecinde İttihat ve Terakki üyelerinden kimilerinin de Ermeni terör grubunun bu planına destek verdiği yönündedir. Zira Abdülhamid’in devre dışı bırakılması onların da işine gelmektedir.

İzlemek için tıklayın.