Kılıçlar Çekilirken

NORMAN STONE – İNGİLTERE’NİN 1915 OLAYLARINDAKİ SORUMLULUĞU

Ermeniler Osmanlı merkeziyle yaşadıkları sorunları Batı’nın büyük güçlerinin müdahalesiyle çözüme kavuşturacaklarını düşünüyorlardı. Bu beklentileri de nedensiz değildi. Bu fikrin oluşmasında hem Batı güçlerinin Osmanlı’ya yönelik politikaları hem de misyonerlerin telkinleri etkili faktörler olmuştu.

İzlemek için tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – ERMENİ MESELESİNDE İKİNCİ SAFHA: DİPLOMATİK TEŞEBBÜSLER VE ERMENİ KİLİSELERİ

İkinci safhada bir milli devlet olma şuuruyla yetişen Ermenilerin diplomatik teşebbüsler kanalını zorladıkları görülüyor. Bu aşamada Ermeni kilisesi ve din adamlarının harekete geçtiklerini görüyoruz. Özellikle milliyetçilik fikirleriyle yetişen, bağımsız bir Ermeni devleti hayali kuran Ermeniler, Rusya’nın desteğiyle bu amaçlarına ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Berlin Kongresi’nde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede bir ıslahat yapılması ve bu ıslahatların da uluslararası devletler tarafından kontrolü…

İzlemek için tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunları bastırma yoluna gitmiştir.

İzlemek için tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – YILDIZ SUİKASTİ, BEKLENTİLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Yıldız suikastinde Ermeni örgütlerin beklentisi II. Abdülhamid’i ortadan kaldırıp ülkeyi bir kaosa sürüklemek ve böylesi bir ortamda hedeflerine ulaşabilmekti. Saldırının ardından yapılan soruşturmalardan çıkan sonuç, suikast eyleminin hazırlığı sürecinde İttihat ve Terakki üyelerinden kimilerinin de Ermeni terör grubunun bu planına destek verdiği yönündedir. Zira Abdülhamid’in devre dışı bırakılması onların da işine gelmektedir.

İzlemek için tıklayın.

HALUK SELVİ – MİHRAN DAMATYAN VE İSTANBUL’A GETİRİLİŞİ

1890-1893 yılları arasında Muş’ta öğretmenlik yapan Mihran Damatyan, komitacılık faaliyetleri sebebiyle Osmanlı askerleri tarafından yakalanır. Sultan II. Abdülhamid’e bir mektup yazan Damatyan, Ermeni komitelerinin faaliyetleri hakkında ifşaatta bulunmak istediğini söyler ve İstanbul’a naklini talep eder.

İzlemek için tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETMEYE NASIL KARAR VERDİ?

Amerikan misyonerlerinin herhangi bir şekilde şiddet olaylarına neden olduklarını iddia etmek yanlış olur. Zira şiddetin faili, yani bunun aktörü, yaptığı şeyden sorumludur. Öte yandan, toplumun gayrimüslimlerden oluşan bölümüne yönelik tek taraflı destekleri açısından bir parça sorumluluk sahibiydiler. Bu sorumluluk hissiyatı ve yaşanan olayların da etkisiyle 20. yüzyılın başlarında politikalarını değiştirme kararı aldılar. Buna göre, toplumun daha geniş…

İzlemek için tıklayın.