Sorularla 1915

ERMENİLERE YÖNELİK KATLİAM ARGÜMANININ TARİHİ NEREYE UZANIR?

Armenian_mosaic_and_inscr_at_Jerusalem

XI. yüzyılın başında İran’dan çıkan Türkmen gruplarının Anadolu’ya yerleşmek için giriştikleri fetihler Ermeni kroniklerinde geniş yer tutar. Ancak tarih yazımı için gerekli olan soğukkanlılık ve tarafsızlık bu dönemde kaleme alınan tarihlerde az rastlanılan bir özelliktir. Ermeniler için önemli bir dini ve siyasi merkez olan Ani’nin Sultan Alparslan tarafından alınması (1064) dönemin tarihçilerinde derin izler bırakır….

Tamamı için tıklayın.

TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞİNİ ERMENİLER NASIL KARŞILADI?

e6be3bc56b43ea5433f9ca5914f8eda1_670x270

Türk akınları Anadolu’ya Selçuklu döneminden önce yönelmiş olsa da Türklerin Anadolu’yu yurt edinme çabalarının Tuğrul Bey döneminde (1040-1063) başladığı kabul edilir. Bundan önce, Gazneli ve Karahanlı devletlerinden otlak ve yaşam alanı talep eden Türkmenlerin isteklerine olumsuz yanıt alması karşısında kendilerine uygun bir yerleşim yeri bulma çabaları olduğu; bunun sonucunda Çağrı Bey’in 1016-1021 yılları arasında Doğu…

Tamamı için tıklayın.

DOĞU ROMA VE SELÇUKLU HÜKÜMRANLIKLARI ERMENİLER İÇİN NE İFADE EDİYORDU?

2zfs5cx

Ermeni tarihçi Kevork Aslan’ın anlatımına göre, Ermenilerin derebeylikler halinde yaşaması birbirlerine vatan duygularıyla bağlı olmamalarına neden olmuştur. Bulundukları bölgelerde dağınık bir yaşam sürmeleri nedeniyle aralarında siyasi bağlar yoktur ve vatanseverlik kavramı bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Pers, Roma, Bizans, Selçuklu gibi çeşitli imparatorlukların altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yürütülen Ortodokslaştırma ve Rumlaştırma politikaları,…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLER AÇISINDAN SELÇUKLULARIN ANADOLUYA GİRMESİNİN ANLAMI NEYDİ?

BaudouinDeBoulogneAndThe_Armenians

Selçuklular’ın Yakın Doğu’daki politikaları Bizans’ın doğu siyasetiyle yakından ilişkilidir. Selçuklu Devleti’nin kurucularından Çağrı Bey’in Doğu Anadolu’ya yaptığı keşif seferleri sonucunda bölgeye Türkmen akınları başlar. Bu akınların yarattığı korku nedeniyle Ermeni Kralları Bizans yönetimine sığınır. Ani ve Vaspurakan’daki Ermeni krallıklarının siyasi varlıkları da 1021 yılında Bizans tahakkümüyle son bulur. Bölgedeki Ermeniler, ilhak sonrasında göçe zorlanırlar. Buna…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLERİN MÜSLÜMANLARLA İLK TEMASI NASIL OLMUŞTUR?

Battle_of_Kosovo_1389

İslamiyetin doğduğu ve hızla yayıldığı VII. yüzyılda Ermeni yerleşimleri, fetih için Arap yarımadasından çıkan Müslümanların güzergahı üzerinde kalır. Filistin ve Suriye topraklarında Bizans güçleriyle mücadele eden İslam ordularının sonraki hedefi Sasani idaresindeki İran’dır. Böylelikle Sasani topraklarında dağınık olarak yaşayan Ermeniler, Müslümanların bölgede karşılaştığı ilk halklardan biri olarak tarihe geçerler. Bu şekilde başlayan Müslüman-Ermeni ilişkileri, ileriki…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLER NASIL HRİSTİYANLAŞTILAR?


Toros_Roslin_Manrankar

Ermenilerin milattan sonra IV. yüzyılda kitleler halinde kabul ettikleri Hristiyanlık bu dönemden itibaren Ermeni milli kimliğinin oluşumunda temel bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel görüş Ermenilerin Hristiyanlığı 301 yılında kabul ettiği yönündedir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 301 yılı ile ilgili kesin teyit zordur. Üstelik Roma İmparatorluğu’nun siyasi tarihi göz önüne alındığında bu tarihin temellendirilmesi zorlaşır….

Tamamı için tıklayın.