Sular Çekiliyor

1923 Sonrası

Ermeni sorununda 1923 sonrası, hem Türk-Ermeni toplumları hem de soruna müdahil devletler nezdinde tansiyonun uzun süre düşük kalacağı bir dönemi temsil eder. Lozan Antlaşması’nda Ermeni sorununun Türk tarafının istediği gibi çözülerek konunun hukuki anlamda kapanmasıyla yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya ile üst düzey ilişkiler geliştirmesi bu görece sakinlik döneminin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerdendir….

Tamamı için tıklayın.

HAKAN YAVUZ – RESMİ TARİH NEDİR?

 Uluslaşma sürecinde devletlerin kendi meşruiyetlerini sağlamak için benimsedikleri tarih anlayışına resmi tarih denilmektedir. Resmi tarihi olmayan devlet yoktur ancak resmi tarih sürekli kendisini yenileme ihtiyacı hisseder. Her dönem yeniden üretilir ve hafızaları şekillendirmek ister.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN YAVUZ – 1915’İ OKUMA ÇABALARI TARİH İLMİ İLE NE KADAR ALAKALI?

Bugün Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da, Türk tarihini, özellikle 1915 Olayları’nı soykırım disiplini çerçevesinde anlama ve anlatma çabaları Türk toplumunu, özellikle de Müslümanları ötekileştirme amacı gütmektedir. 1915 tartışmaları geçmişle alakalı değil, büyük oranda günümüz ile ilgilidir. Bunları günümüz Türkiyesi’ni ve Türk toplumunu yeniden tanımlama çabalarının bir ürünü olarak okumamız gerekir. Bu soykırım tartışmalarının beslendiği ana disiplin de…

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERMENİLERİN 1915’TE ATFETTİĞİ ÖNEM

1915 senesi, Ermenilerin bütün ümitlerini, bütün beklentilerini, 1. Dünya Savaşı’na hasrettikleri, ayırdıkları önemin incelenmesiyle anlaşılabilir.

İzlemek için tıklayın.

KAMER KASIM – ERMENİ DİASPORASI’NIN ETKİNLİKLERİ

Kamer-Kasım---Ermeni-Diasporası'nın-Etkinlikleri

Ermeni diasporasının dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyetlerini araştırma merkezleri, organizasyonlar ve enstitüler üzerinden yürüttüğü bilinmektedir. Özellikle ABD’deki Ermeni Diasporasının hem sisteme entegre olduğunu hem de belli bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle ABD’nin siyasi yaşamında oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu faaliyetlerin tek bir hedefi vardır: “Soykırım” iddialarını dünya kamuoyunda kabul ettirebilmek. O kadar ki, “soykırım” iddialarını bir “soykırım endüstrisi”ne dönüştürmüş…

Tamamı için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ERMENİLER

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bugün 1 milyon Ermeni’nin yaşadığı bizzat Hrant Dink ve Ermeni Patrikanesi Vekili tarafından ifade edilmiştir. Hrant Dink ölmeden önce bir Fransız televizyonuna asıl özür dilemesi gerekenlerin Fransız ve İngilizler olduğunu söyleyerek bir anlamda 1915 Olayları’nı dünya sistemi perspektifinden değerlendirmek gerekliliğinin altını çizmiştir.

İzlemek için tıklayın.