Sular Çekiliyor

1923 Sonrası

Ermeni sorununda 1923 sonrası, hem Türk-Ermeni toplumları hem de soruna müdahil devletler nezdinde tansiyonun uzun süre düşük kalacağı bir dönemi temsil eder. Lozan Antlaşması’nda Ermeni sorununun Türk tarafının istediği gibi çözülerek konunun hukuki anlamda kapanmasıyla yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya ile üst düzey ilişkiler geliştirmesi bu görece sakinlik döneminin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerdendir….

Tamamı için tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM DİSİPLİNİ VE SİYASETTE SOYKIRIM TANIMI

“Uluslararası Soykırım Çalışmaları” adıyla bir disiplinin ortaya çıkması sonucunda, bu çalışmaları destekleyen dernekler ortaya çıkmıştır. Çalışmaların ortak özelliği ise ‘kast’a göre değil fiillerin sonucuna göre tanımlar yapıyor olmasıdır. Hukuki kast tanımı ile bırakıldığında dünyanın çeşitli bölgelerinde 700 ila 800 arası “soykırım” yapıldığı ileri sürülebilir.

İzlemek için tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – ERMENİ SORUNUNUN HUKUKİ BOYUTU VE PARLAMENTO KARARLARI

Ermeni sorunu 1923’te hukuken ortadan kalkmış fakat sonraları siyasi bir sorun olarak tekrar karşımıza çıkmıştır. Ermeni terörünün yapmış olduğu propaganda faaliyetleri neticesinde Ermeni iddiaları dünyaya yayılmış, akabinde ise bu iddialara karşılık bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine dair bazı fikirler ortaya atılmıştır. Bu kapsamda kimi ülkelerin parlamentoları soykırım iddialarıyla ilgili kararlar almaya başlamışlardır. Fakat bu kararların hiçbir hukukî…

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – PARLAMENTO KARARLARININ HUKUKİ KARŞILIĞI NEDİR?

Ermeni iddialarının lehine bazı ülkeler parlamentoları aracılığıyla karar çıkarmakta ve Türkiye’yi baskı altına almaya çalışmaktadırlar. Bir taraftan parlamentolar “yasama organı” olmalarına rağmen “yargı organı” gibi hareket ediyorlar, diğer yandan Türkiye’nin evrensel haklarının bir gereği olan “savunma hakkı”nı yok sayıyorlar. Uluslararası kamuoyu Ermeni sorunu konusunda tarihi gerçekler yerine hikayelere inanıyor.

İzlemek için tıklayın.

BİRSEN KARACA – SİNEMADA TEHCİR ÖYKÜLERİ

Ermeni sinemasında Türk, tam anlamıyla düşman imgesi üzerine kuruludur ve sıklıkla tehcir hikayeleri üzerinden bir anlatım söz konusudur. Gerçekliği hayli tartışmalı konular, sinemanın sanatsal üslubunun arkasına gizlenerek tartışılmaz bir hale getirilmektedir. Dünya kamuoyu bu filmlerdeki tutarsızlıkları hemen hiç sorgulamaksızın kabul etmektedir.

İzlemek için tıklayın.

HILMAR KAISER – TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ

Ermeniler, Türk tarihinin bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin günümüzde bu bilinçle hareket etmesi Ermeni Sorunu’nun çözümü için çok önemli bir adım olacaktır. Politik bir argümanla değil, savaş bölgesi olan Ortadoğu’da yaşayan Ermenilere Türkiye’nin kapılarını açabilmesi, yüz yıllık davaya farklı bir boyut kazandıracaktır.

İzlemek için tıklayın.