Sular Çekiliyor

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNİ REDDEDEN KAMPTAN DÖRT GRUP

Soykırım söylemini reddeden grupta dört farklı eğilim söz konusudur. Birinci kolda 1915’i Ermeni-Türk çatışması şeklinde okuma eğilimi vardır. İkinci kolda, tehcirdeki ana faktörün, ana etkenin güvenlik kaygısı olduğunu belirtenler var. Üçüncü kolda, İslamcılık ideolojisinden etkilenen bir tarih okuması etkin. Burada Abdülhamid’i mümkün olduğu kadar öne çıkarıp, ulu Sultan deyip, İttihatçıları ve Taşnakları iki Abdülhamid karşıtı…

İzlemek için tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRK DİPLOMATLARA SALDIRILARI

1975 yılından 1986 yılına kadar süren 11 yıllık bir dönem içerisinde örgütlü Ermeni terörüyle karşı karşıya kaldık. Her iki Ermeni terör örgütü de Lübnan’da kurulmuştu çünkü o yıllarda Lübnan’da yaşanan iç savaş sebebiyle terör örgütlerinin oluşturulmasına çok müsait bir ortam vardı. Hedef doğrudan doğruya Türk diplomatlarıydı. 32 Türk diplomatı ve eşi katledilmişti. Öldürülmelerinin tek sebebi Türk diplomatı…

İzlemek için tıklayın.

KAMER KASIM – ERMENİ DİASPORASI’NIN ETKİ ALANLARI

Ermeni Diasporası bazı ülkelerde yerel ve ulusal parlamento düzeyinde karar çıkartabilecek bir siyasi güç elde etmiş durumdadır. Yaşadıkları ülkelerin kamuoyunda algı oluşturma konusunda ise etkinliklerini organizasyonlar üzerinden gerçekleştirmektedirler. Tek bir konu etrafında örgütlenmiş olmaları ve bütün enerjilerini “soykırım iddiaları” üzerine yoğunlaştırmış olmaları nedeniyle Ermeni diasporası kendi topluluğunu bir arada tutmayı başarmaktadır. Öte yandan ortak bir hedef…

İzlemek için tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÖNYARGILARLA MÜCADELENİN ÖNEMİ

Ermeni milliyetçilerinin üç amaçları vardır ve bunlardan en önemlisi toprak talepleridir. Türklerin aleyhinde yüzyıllardır devam eden anti-propaganda insanları Türkler aleyhinde söylenen her söze inanmaya istekli kılmaktadır.

İzlemek için tıklayın.

JUSTIN McCARTHY – TARİH YAZIMINDA ÖNYARGI VE TÜRKLER

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batı’da Ermeniler ve Rumlar, Türkler aleyhine çeşitli hikayeler anlatmaya başlamışlardı. Batı kamuoyu Türkler hakkında bu hikayelerden besleniyordu. Türkler ise karşı kanıt ileri sürebilecek hikaye anlatma konusunda başarısızdılar. Dolayısıyla Batı’da Ermeni meselesi tek taraflı olarak yazılmaya başlandı. Ayrıca Hristiyanların doğal olarak Müslümanlara önyargı ile yaklaşması çok kolaydı. Ermenilerin yaptıkları konusunda Türkler 1970’lere…

İzlemek için tıklayın.

SADİ ÇAYCI – HUKUKİ ANLAMDA SOYKIRIM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI I

“Soykırım” kavramını milletler arası çerçevede düzenleyen metin 1948 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme”sidir. O tarihlerde İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından milletlerarası askeri mahkemelerin kurulmasına karar verilmiştir. Ancak Nürnberg’te kurulan mahkeme, suç işleyen bazı Alman yetkilileri “soykırım”dan dolayı değil “insanlık suçu” işledikleri gerekçesiyle mahkûm etmiştir.

İzlemek için tıklayın.