Sular Çekiliyor

YUSUF HALAÇOĞLU – TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ERMENİLER

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bugün 1 milyon Ermeni’nin yaşadığı bizzat Hrant Dink ve Ermeni Patrikanesi Vekili tarafından ifade edilmiştir. Hrant Dink ölmeden önce bir Fransız televizyonuna asıl özür dilemesi gerekenlerin Fransız ve İngilizler olduğunu söyleyerek bir anlamda 1915 Olayları’nı dünya sistemi perspektifinden değerlendirmek gerekliliğinin altını çizmiştir.

İzlemek için tıklayın.

HILMAR KAISER – ARŞİVLERİN TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

 1915 tartışmalarının yönünü değiştirebilecek etmenlerin başında Türk askeri arşivleri ile Osmanlı arşivlerinin iyileştirilmesi gelmektedir. Türk Hükümetinin, Devlet Arşivleri’nde yaptığı iyileştirmeyi askeri arşivlerde de yapması Türk-Ermeni İlişkilerinin seyrini değiştirecektir. Arşivler olmadan 1915 Olayları’nı tartışmak, önyargı ve yanlış kavramların üstesinden gelmek mümkün olmayacaktır.

İzlemek için tıklayın.

KAMER KASIM – ERMENİ DİASPORASI’NIN ETKİNLİKLERİ

Kamer-Kasım---Ermeni-Diasporası'nın-Etkinlikleri

Ermeni diasporasının dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyetlerini araştırma merkezleri, organizasyonlar ve enstitüler üzerinden yürüttüğü bilinmektedir. Özellikle ABD’deki Ermeni Diasporasının hem sisteme entegre olduğunu hem de belli bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle ABD’nin siyasi yaşamında oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu faaliyetlerin tek bir hedefi vardır: “Soykırım” iddialarını dünya kamuoyunda kabul ettirebilmek. O kadar ki, “soykırım” iddialarını bir “soykırım endüstrisi”ne dönüştürmüş…

Tamamı için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERMENİLERİN 1915’TE ATFETTİĞİ ÖNEM

1915 senesi, Ermenilerin bütün ümitlerini, bütün beklentilerini, 1. Dünya Savaşı’na hasrettikleri, ayırdıkları önemin incelenmesiyle anlaşılabilir.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN YAVUZ – 1915’İ OKUMA ÇABALARI TARİH İLMİ İLE NE KADAR ALAKALI?

Bugün Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da, Türk tarihini, özellikle 1915 Olayları’nı soykırım disiplini çerçevesinde anlama ve anlatma çabaları Türk toplumunu, özellikle de Müslümanları ötekileştirme amacı gütmektedir. 1915 tartışmaları geçmişle alakalı değil, büyük oranda günümüz ile ilgilidir. Bunları günümüz Türkiyesi’ni ve Türk toplumunu yeniden tanımlama çabalarının bir ürünü olarak okumamız gerekir. Bu soykırım tartışmalarının beslendiği ana disiplin de…

İzlemek için tıklayın.

ALEV KILIÇ – ERMENİ SORUNUNUN TÜRKİYE VE ERMENİSTAN AÇISINDAN GELECEĞİ

İsviçre’nin Zürih kentinde beş ülkenin şahitliğinde Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokol, Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğini tayin etmek açısından önemlidir. Protokol maddelerinden biri de Ermenilerin tarihsel iddialarının uluslararası uzmanların da katılabileceği bir komisyon tarafından araştırılmasıdır.

İzlemek için tıklayın.