Sular Çekiliyor

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

 Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı.

İzlemek için tıklayın.

EROL KÜRKÇÜOĞLU – ÜLKE PARLAMENTOLARINDA SOYKIRIM İDDİALARİ

Soykırım iddiaları ilk defa 1965 yılında ülke parlamentolarının gündemine getirilir. Soykırım iddialarını parlamentosunda kabul eden ilk ülke, Türkiye ile hiçbir siyasi iktisadi ilişkisi bulunmayan Güney Amerika ülkesi Uruguay’dır. Ardından Brezilya, Güney Rum Kesimi ve Yunanistan gelir. Oysa tarih ilminin bir meselesi olan bu konunun siyasetçilerin gündeminde yer alması abesle iştigal etmekten başka bir şey değildir.

İzlemek için tıklayın.

İBRAHİM ETHEM ATNUR – EMPERYALİST DEVLETLERİN YAŞANAN ACILARDAKİ ROLÜ

1921 yılından itibaren Ankara’daki Türk İstiklal Harbi’ni yöneten insanların başarı kazanmasıyla emperyalist güçlerin Anadolu’dan çekilmesi söz konusudur. Onların çekilmesiyle Anadolu’daki Ermeni toplulukları da en büyük desteklerini yitirmiş oluyor. Oysa Müslümanların ve gayrimüslimlerin yaşadıkları acıların sebeplerine baktığımızda karşımıza bu insanları birbirlerine düşüren emperyalist politikaların izleri çıkıyor.

İzlemek için tıklayın.

JUSTIN McCARTHY – SİYASETİN GÖLGESİNDE ERMENİ MESELESİ

Gerçekleri bildiği halde konuşmayan tarihçilerin bu yöndeki dürtüleri bilimsel veya akademik değil, politiktir.

İzlemek için tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN SÜRECE KATKILARI

Osmanlı’da faaliyetlerini yürüten Amerikan misyonerleri Osmanlı kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunacaklardı.

İzlemek için tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİ

İkinci Dünya Savaşı sonunda, ve savaştan hemen sonra, gerek Ermenistan’da gerek diasporada Ermeni milliyetçiliğinin canlanmakta olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni iki tarafta ayrı ayrıdır. Ermenistan’daki neden, Sovyetler Birliği’nin kendi çıkarları açısından Ermenistan’daki milliyetçi hareketleri kuvvetlendirmesinde aranmalıdır.

İzlemek için tıklayın.