Emin Şıhaliyev – 1905-1907 Azerbaycan Katliamlarının İdeolojik Altyapısı

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  15.04.2015

Ermeni ulusal doktrini olan Hay Taht doktrinin belkemiğini büyük Ermenistan ideaları oluşturmaktadır. Büyük Ermenistan ideolojisine göre Doğu Anadolu, Doğu Ermenistan ve Azerbaycan toprakları kaybedilmiş topraklardır ve bu kaybedilmiş toprakların geri alınması için en uygun görülen araçlar: silahlı mücadeleler, terör ve katliamlardır.