Aynı Çatı Altında 700 Yıl

Davıd Leupold – What Made The Cılıcıan Armenıans Dıfferent?

 

Click to watch.

(Turkish) EUGENIA KERMELİ – OSMANLI’DA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Click to watch.

OKTAY ÖZEL – EARLY OTTOMAN-NON-MUSLIM RELATIONS

 

Click to watch.

(Turkish) OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Click to watch.

(Turkish) CANAN SEYFELİ – GAYRİMUSLİMLERİN İDARE BİÇİMİ

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Click to watch.

(Turkish) NEDİM İPEK – TÜRKLERİN VATAN ALGISI VE GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLER

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Click to watch.