Davıd Leupold – Cılıcıan Armenıans, Memory And Multılıngualısm | Ermeni Sorunu