ENİS ŞAHİN – YABANCI BASINDA SEVK VE İSKAN KANUNU

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  11.12.2015

Dönemin Amerikan, Fransız ve İngiliz matbaatı başta olmak üzere, dünya matbaatına bakıldığında, Anadolu’da Ermenilerin sevk ve iskanlarına yönelik olarak gazetelerin neredeyse özel sütunlar açtığı, yazı dizileri oluşturmak suretiyle Ermenilerin hareketlerini gün be gün takip ettikleri bilinen bir gerçektir. Fakat yer verdikleri haberlerin kaynaklarına dair hep muğlak ifadeler kullanılmaktadır.