JUSTIN MCCARTHY – 1915 VAN İSYANI’NIN TEHCİR KARARINA ETKİSİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.05.2016

Tehcir kararında asıl etken Van’da ve bir dereceye kadar başka yerlerde gerçekleşen olaylar ve bu olayların yaygınlık kazanmasına ilişkin endişeydi. Başlarda yalnızca tehdit oluşturan bölgelerdeki Ermenilerin sevk edilmesi düşünülmüşse de uygulama zamanla başka bölgeleri de kapsamıştır.