KÜRKÇÜOĞLU: BU İFADELER DOĞRUDAN DOĞRUYA IRKÇILIK

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  15.04.2015

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürkçüoğlu Papa’nın 1915 olaylarına ilişkin yaklaşımını değerlendirdi.

“Papa bu çıkışıyla Kafkasya’da Ermenistan ile Türkiye ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında iyi komşuluk ilişkilerine set çekmektedir” diyen Kürkçüoğlu, Papa Franciscus’un 1915 olayları konu-sunda Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda düzenlenen ayinde dile getirdiği ifadelerinin bir din adamına yakışmayan bir üslupta olduğunu belirtti. Papa’nın Katolik dünyasının lideri olduğunu anım-satan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, “Papa’nın son yaptığı açıklama 20. asrın başlarında ‘Sözde Ermeni soykırımının’ yapıldığını iddia etmesi şüphesiz bir din adamına yakışmayan üsluptur. Bu ifadeler doğru-dan doğruya ırkçılıktır. Oysa Ermeniler, dini, siyasi, iktisadi, kültürel bütün değerlerini, ibadetlerini Selçuklu ve Osmanlı hakimiyeti dönemlerinde rahatlıkla kullanmışlardır” diye konuştu.

Katolik misyonerlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’ya gelmeleriyle Türk-Ermeni ilişkilerinin boyut değiştirdiğini ifade eden Kürkçüoğlu, şunları kaydetti: “Gregoryan mezhebine bağlı Ermeniler üzerinde yoğun bir baskı yaparak, Ermenileri Katolikleştirmeye çalışmışlardır. İstan-bul’daki Ermeni Patrikhanesi’nin kurulmasında bizzat Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in önemli yardım ve destekleri söz konusudur. Papa bu çıkışıyla Kafkasya’da Ermenistan ile Türkiye ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında iyi komşuluk ilişkilerine set çekmektedir. Oysa biz Müslü-manlar din adamı sıfatıyla Papa’nın, Kafkasya’daki bölge barışına katkıda bulunmasını bekliyorduk.”