MEVLÜT YÜKSEL – SİVAS’TA ERKEN DÖNEM ERMENİ KOMİTE FAALİYETLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.04.2015

Vilayat-ı Şarkiye dediğimiz bölgedeki en büyük vilayetlerden birisi de Sivas vilayetidir. Ermenilerin, özellikle komitecilik bağlamında en yoğun faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerden birisidir. Sivas’taki ilk Ermeni ayaklanması 1880 yılında başlamıştır.