MUSTAFA SITKI BİLGİN – MÜSLÜMAN-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR MİLAT: BERLİN ANTLAŞMASI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  16.04.2015

Sosyo-kültürel ilişkilerin yerini siyasal ve askeri dinamiklerin almaya başlamasıyla Türk-Ermeni ilişkilerinin yönü değişmeye başlar. 93 Harbi sonrası yapılan Berlin Anlaşması, Türk-Ermeni ilişkilerinde bir milat teşkil etmiştir. Ermenilerin yaşadığı bölgelere reform talebini Berlin Anlaşması’nın 61. maddesine koyan büyük güçler böylelikle geleneksel Osmanlı politikalarından yavaş yavaş vazgeçmeye başladıklarının işaretini vermeye başlamışlardır.