Nejla Günay – 1895 Ekimi Ermeni İsyanı

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  18.03.2015

Ekim ayı kış mevsiminin artık Zeytun gibi dağlık bir bölgede etkilerinin hissedilmeye başlandığı bir dönemdir. Ve isyan için hazırlık o kadar iyi yapılmıştır ki, Agasi’nin belirttiğine göre bölgede on bin civarında asi vardır. Bu asilerin tamamı Zeytun’un dağlarına konuşlanmıştır. Osmanlı askerinin buraya ulaşabilmek için o dağın eteklerinden hareket etmesi gerekecek, dolayısıyla dağın tepesindeki asilere karşı koyması biraz güç olacaktı. Öte yandan Osmanlı askerinin barınabileceği bir yer de yoktu. Çünkü isyan başlatılır başlatılmaz Zeytun Ermenilerinin yaptığı ilk iş kışlayı ele geçirmek olmuş ve kışladaki askerleri rehin almışlardı. Aynı zamanda kışlada bulunan tüm cephaneyi, silahları da ele geçirmişlerdi.