NORMAN STONE – 1915 OLAYLARI’NDA ERMENİ KOMİTELERİN SORUMLULUĞU

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  20.04.2015

Rus Ordusu'nda Ermeni gönüllü birliklerin yer alması ne anlama geliyordu?

Ermeni Devrimci Örgütleri, Rus Ordusu içinde gönüllü asker olarak yer alarak bir Ermeni devleti kurulması yolunda Rusların desteğini alacaklarını düşünmekteydiler. Fakat Türklerin Çanakkale Cephesi’nde İngiliz ve Fransızlarla savaş halinde olduğu bir zamanda Ermenilerin kalkıştıkları bu hareket Osmanlı’ya karşı açık bir kışkırtmaydı. Bir felaketin oluşmasına mani olmak isteyen duyarlı Ermeniler bunun korkunç bir hata olduğunu söylediklerinde Taşnaklar tarafından hedef seçiliyor ve öldürülüyorlardı.