RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ – BERLİN KONGRESİ VE ERMENİ PATRİKHANESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.04.2015

Ermeni Patrikhanesi, Berlin Kongresi sırasında antlaşma imzalanmadan önce Berlin’e bir heyet göndermeye karar veriyor. Heyet, patrikhane adına Osmanlı Ermenilerinin haklarını Batılı devletlerin nazarında savunmak amacıyla kongreye katılıyor. Osmanlı Devleti, Ermenilerin Berlin Antlaşması’na heyet göndererek patrikhane adına orada faaliyette bulunmalarını bir kırılma noktası olarak görüyor. Çünkü Osmanlı Devleti nazarında bu faaliyet artık Ermenilerin kendi geleceklerini Osmanlılarla birlikte değil, Avrupalılarla birlikte gördüklerine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.