Sevk edilen Ermenilerin iskan ve iaşeleri konusunda Osmanlı Devleti ne yaptı?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  21.04.2015

Ermenilerin iskan ve iaşeleri konusunda ciddi tartışmalar olsa da, Ermenileri siyasi ve askeri zorunluluklar sebebiyle sevk ve iskan ettiğini belirten Osmanlı Devleti yetkilileri, göç ettirilen Ermenilerin iskan ve iaşeleri hakkında yönetmelikler yayımlamıştır. Bu belge de söz konusu yönetmeliklere bir örnek teşkil etmektedir.