SEVK VE İSKANIN 100. YILINDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ KİTABI YAYIMLANDI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  18.04.2015

Ermeni meselesi ve 1915 Olayları konularında tanınmış 18 uzmanının kaleme aldığı yazılardan oluşan “Sevk ve İskanın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri” kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayımlandı. Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Haluk Selvi tarafından yayına hazırlanan kitap, 1915’in 100. yılı dolayısıyla Türkiye’de ve dünyada daha yoğun tartışılan Ermeni meselesine ilişkin kritik sorulara cevap arayan bir kaynak niteliğinde. Türk ve yabancı arşiv belgeleri ile dönemin basınına yansıyan olayların da bulunduğu kitapta, Haluk Selvi, Kemal Çiçek, Niyazi Karaca, Ethem Atnur, Mehmet Okur, Enis Şahin, Ferudun Ata, Bestami Bilgiç, Ümit Ekin, Zeynep İskefiyeli, Fikrettin Yavuz, Selman Can, Bülent Yıldırım, İlbeyi Özer, Mustafa Sarı, Hülya Çelik, Cafer Ulu ve Kurtuluş Demirkop’un makaleleri yer aldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre kitap, I. Dünya Savaşı sırasındaki ve sonrasındaki olaylarla Ermeni propagandasının tarihi kaynaklarını, Türk-Ermeni ilişkileri üzerine arşiv kaynaklarını ve yayınlanmış eserleri ortaya koyuyor. Azınlıklarla ilgili Tanzimat ve Islahat Fermanı ile başlayan süreçle bu sürecin Avrupa Birliği’ne giden boyutuna Ermeni sorunu çerçevesinde yaklaşan kitapta ayrıca, Ermenilerin sosyal ve siyasi hayattaki rolü üzerinde duruluyor. Kitap bunların yanında, bugün Türkiye’ye dayatılan “soykırımı kabul etme” yaklaşımının sonuçlandırılması için yapılması gerekenlere de odaklanıyor.