1915-1916 yargılamaları

YUSUF HALAÇOĞLU – ÖLDÜRÜLEN ERMENİLER VE RAKAMLAR

İskan bölgelerine doğru hareket eden Ermeni kafileleri eşkiya saldırılarının odağı olmuş, bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Saldırılarla ilgili olarak Osmanlı Devleti 1673 kişiyi yakalamış ve Divan-ı Harp’te yargılamıştır. Öte yandan salgın hastalıklar ve açlık yüzünden de binlerce ölüm gerçekleşmiştir.

İzlemek için tıklayın.

BÜLENT BAKAR – SEVK VE İSKAN ESNASINDA YAŞANANLAR

Sevk ve iskan sürecinde Ermeni kafilelerin can ve mal güvenliğini korumayıp görevlerini suistimal eden mülkî ve askerî memurlar, ki sayıları 1673 kadardır, Divan-ı Harp’te yargılanmışlar ve bunların 67’si idama mahkum edilmiştir. Yaşanan sürecin çok acı olduğu gerçeği bir yana bu yargılamalar hükümet eliyle “soykırım” amaçlı bir organizasyonun söz konusu olmadığının kanıtıdır. Öte yandan aynı süreçte, tüm…

İzlemek için tıklayın.