1915 Ermeni Olayları

RUS MİRALAY POTİYATA’NIN GÖZÜYLE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ OSMANLI’YI NASIL ETKİLEDİ?

Van_April_1915_Armenian_group

Rus Miralayı Potiyata’nın, Ermeniler arasındaki Protestan etkilerini araştırması için Rus hükümeti tarafından Anadolu’da görevlendirildiği düşünülmektedir.  Potiyata’nın raporu, 1895 yılında Türkiye’de yaptığı 7-8 aylık gözlem sonucunda oluşmuştur. Raporda, Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren misyonerlerin Kuzey Amerika Misyoner Cemiyeti’ne bağlı olduğu belirtilmiş ve cemiyete  yapılan yardımlar sayesinde toplanan paraların yoksul halkın Protestanlaştırılmasında önemli rol oynadığı iddia edilmiştir. Ülkede…

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI’DA YAŞAYAN ERMENİLER AMERİKA’NIN MİSYONERLİK FAALİYETLERİNDEN NASIL ETKİLENDİ?

img078-alttaki foto

Amerikalı misyonerlerin Osmanlı toraklarında faaliyet göstermeye başlaması 1820’lere rastlar ve Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eder. Misyonerlerin öncelikli amacı Osmanlı’yı toplumsal ve coğrafi bakımdan tanımak olmuş ve bunun için de yerel dillerin ve adetlerin tanınmasına çalışılmıştır. Çeşitli araştırma gezilerinden çıkarılan gözlemler doğrultusunda Ermeniler üzerinde misyonerlik faaliyetlerinin yürütülebileceği düşünülmüştür. Misyonerlerin amacı ilk olarak inancı olmayan grupları…

Tamamı için tıklayın.

MERZİFON OLAYLARI ERMENİ TEHCİRİNİ NASIL ETKİLEDİ?

silahlıermenigrubu

Küçük bir yerleşim bölgesi olmasına rağmen coğrafi konumu nedeniyle misyonerlerin çalışma alanı olarak belirlediği merkezlerden biri olan Merzifon kazası, kırsal bölgelerde yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin başlangıç yeri olmuştur. Misyonerler zamanla bölge olaylarının içinde yer almış ve misyoner okullarında görev yapan bazı öğretmenlerin isimleri Yafta olayına karışmıştır. Küçük Ermenistan Hınçakyan İhtilal Cemiyeti adı altında örgütlenen Merzifon Ermeni…

Tamamı için tıklayın.

II. ABDÜLHAMİD’E SUNULAN LAYİHALARDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINMIŞTIR?

Abdul_Hamid_II_1908

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rusya ile yapılan Ayestefanos ve Berlin Antlaşmalarında geçen bazı maddeler II. Abdülhamid döneminde çıkan Ermeni isyanlarına zemin hazırlamıştır. Söz konusu maddeler, Osmanlı Devleti’nin Ermeniler’in yerel ihtiyaçlarını karşılayacak ıslahatlar yapmayı ve ülke içindeki güvenliklerini sağlamayı garanti altına aldığını belirtiyordu. Bu bakımdan, antlaşmaların Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmasını kolaylaştırdığı ve Ermeni Sorunu‘nun temellerinin 93…

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

armenian_deportations

Bu belgede, Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin bir kısmını neden sevk ve iskan ettiği, 31 Mayıs 1915 tarihli Bakanlar Kurulu kararı temelinde ortaya konmakta, böylece Osmanlı Devleti’nin sevk ve iskan kararını hangi hedefler altında aldığı açıklığa kavuşmaktadır.

Tamamı için tıklayın.

SEKİZ YÜZYILLIK DOSTLUK TESADÜF OLABİLİR Mİ?

önder 3052

Selçukluların yoğun olarak XI. yüzyıldan sonra Anadoluya yerleşmeleri, bu süreçte Bizans ve Sasani devletleriyle sıkıntılı ilişkiler içinde olan Ermenilerin yaşamında yeni bir sayfa açar. Daha önceki dönemde tehcir başta olmak üzere çeşitli nedenlerle siyasi bir birlik sağlayamayan Ermeniler Haçlı Seferleri sırasında Türklerin karşısında yer alsa da bundan sonraki devirlerde Türkler ve Ermenilerin dostça yaşadığı görülür….

Tamamı için tıklayın.