93 Harbi

NEDİM İPEK – BALKAN GÖÇLERİ VE RUS NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ

19. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki Müslüman nüfusu göçe zorlayan en önemli olaylardan birisi 93 Harbi’dir. Ruslar bu savaşla birlikte Tuna Vilayeti’nde müstakil bir Bulgar devleti kurmayı amaçlamış, bu sebeple de burasının nüfus yapısıyla oynamıştır. Uygulanan politikaların neticesinde de Müslüman halk çareyi göç etmekte bulmuştur. Balkanlardan ikinci büyük göç hareketi ise Balkan Savaşları ile yaşanmıştır. Sonuç olarak 93…

İzlemek için tıklayın.

JEREMY SALT – RUS-İNGİLİZ REKABETİ VE BERLİN KONFERANSI

Rusların, Osmanlı’nın Balkan topraklarında ve doğu vilayetlerinde gayrimüslim unsurları devreye sokarak bölgedeki etkinliğini artırması İngilizlerin Osmanlı topraklarındaki emperyal amaçları ile çelişmekteydi. Özellikle Berlin’de yapılan konferans, bu iki devletin güç mücadelesine dönüşmüştü. 1878 Kongresinden sonra, İngilizler Ermeniler adına bir reform planı önerdi fakat bu önerideki asıl motivasyonları emperyal hırslarından oluşmaktaydı.

İzlemek için tıklayın.

MUSTAFA SITKI BİLGİN – MÜSLÜMAN-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR MİLAT: BERLİN ANTLAŞMASI

Sosyo-kültürel ilişkilerin yerini siyasal ve askeri dinamiklerin almaya başlamasıyla Türk-Ermeni ilişkilerinin yönü değişmeye başlar. 93 Harbi sonrası yapılan Berlin Anlaşması, Türk-Ermeni ilişkilerinde bir milat teşkil etmiştir. Ermenilerin yaşadığı bölgelere reform talebini Berlin Anlaşması’nın 61. maddesine koyan büyük güçler böylelikle geleneksel Osmanlı politikalarından yavaş yavaş vazgeçmeye başladıklarının işaretini vermeye başlamışlardır.

İzlemek için tıklayın.

VALİ PAPA İÇİN DUA ETTİ: RABBİM HİDAYET VERSİN

vali-dua-etti

Papa Francesco’nun Vatikan’da yönettiği ayin sırasında, 1915 olaylarını soykırım olarak anması Kars’ta da tepki gördü. 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars’ın Rus işgalinde kaldığı dönemde Ermenilerin, kentte 280 kişiyi toplayarak yaktığı Ulu Cami’de açıklama yapan Kars Valisi Günay Özdemir, “Rabbim, Papa’ya hidayet nasip etsin” dedi. Müftü Mehmet Genç ve Ulu Camii Yaptırma…

Tamamı için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – 93 HARBİ VE ERMENİ MESELESİ

Ermeni Sorunu’nun geçmişi 1877-1878 yılında yapılan Rus-Osmanlı Savaşı’na dayanır. O tarihe kadar Ermeniler Osmanlı ülkesinde millet-i sadıka olarak bilinmektedir. 1877 yılından sonra Rusya’nın Ermenilere yönelik reform talepleri, Osmanlı Devleti nezdinde iyi karşılanmadı ve Ermenilerin sadakatleri sorgulanır hale geldi.

İzlemek için tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ VE ABDÜLHAMİD’İN ALDIĞI TEDBİRLER

Doğu illerinde başlayan karışıklık sınır bölgelerin güvenliğini tehdit etmeye başlayınca, II. Abdülhamid, o bölgede yaşayan Müslüman aşiretlerden süvari alayları kurarak bölgede güvenliği sağlamak istemiştir.

İzlemek için tıklayın.