Berlin Anlaşması

JEREMY SALT – RUS-İNGİLİZ REKABETİ VE BERLİN KONFERANSI

Rusların, Osmanlı’nın Balkan topraklarında ve doğu vilayetlerinde gayrimüslim unsurları devreye sokarak bölgedeki etkinliğini artırması İngilizlerin Osmanlı topraklarındaki emperyal amaçları ile çelişmekteydi. Özellikle Berlin’de yapılan konferans, bu iki devletin güç mücadelesine dönüşmüştü. 1878 Kongresinden sonra, İngilizler Ermeniler adına bir reform planı önerdi fakat bu önerideki asıl motivasyonları emperyal hırslarından oluşmaktaydı.

İzlemek için tıklayın.

MUSTAFA SITKI BİLGİN – MÜSLÜMAN-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR MİLAT: BERLİN ANTLAŞMASI

Sosyo-kültürel ilişkilerin yerini siyasal ve askeri dinamiklerin almaya başlamasıyla Türk-Ermeni ilişkilerinin yönü değişmeye başlar. 93 Harbi sonrası yapılan Berlin Anlaşması, Türk-Ermeni ilişkilerinde bir milat teşkil etmiştir. Ermenilerin yaşadığı bölgelere reform talebini Berlin Anlaşması’nın 61. maddesine koyan büyük güçler böylelikle geleneksel Osmanlı politikalarından yavaş yavaş vazgeçmeye başladıklarının işaretini vermeye başlamışlardır.

İzlemek için tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – BERLİN ANTLAŞMASI’NIN 23. VE 61. MADDELERİ

Berlin Antlaşması’na Osmanlı’nın Rumeli ve Anadolu topraklarına yönelik büyük devletler tarafından iki madde konulur. Osmanlı’nın Avrupa’da kalan altı vilayetinde reform yapılmasını hükme bağlayan 23. maddeyle bu vilayetlerin kısmen büyük güçlerin denetimine bırakıldığı görülür. 61. madde ise Anadolu’da yaşayan Ermenilerin güvenliğine yönelik büyük güçlerin talebini içerir.

İzlemek için tıklayın.