Ermeni kırımı

ERMENİLER NASIL HRİSTİYANLAŞTILAR?


Ermenilerin milattan sonra IV. yüzyılda kitleler halinde kabul ettikleri Hristiyanlık bu dönemden itibaren Ermeni milli kimliğinin oluşumunda temel bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel görüş Ermenilerin Hristiyanlığı 301 yılında kabul ettiği yönündedir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 301 yılı ile ilgili kesin teyit zordur. Üstelik Roma İmparatorluğu’nun siyasi tarihi göz önüne alındığında bu tarihin temellendirilmesi zorlaşır….

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLER İLE TÜRKLERİN YOLU İLK KEZ NE ZAMAN KESİŞTİ?

IV. ve V. yüzyıllar Ermeni tarihini belirleyen kritik üç olaya sahne olur: 1) Hristiyanlığın kabulü, 2) Ermeni alfabesinin icadı (406) ve İncil’in Ermenice’ye çevrilmesi (411), 3) Sasanilerin Ermenileri din değiştirmeye zorlama çabaları sonunda çıkan Avarayr Savaşı (451). Ermeni nüfusunun yoğunlukta bulunduğu bölgedeki iki büyük güç, Roma ve Sasani imparatorlukları, Ermeni topraklarını paylaşmış bir görüntü arz…

Tamamı için tıklayın.

BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ERMENİLERİN COĞRAFİ DAĞILIMI VE İDARİ DURUMU NASILDI?

Bizans İmparatorluğu döneminde Ermenilerin, M.S. IV.-XI. yüzyıllar arasında ağırlıklı olarak imparatorluğun doğu sınırında kuzeyde Aras Nehri’nden Yukarı Dicle Nehri’ne kadar Boton Çayı’nı da içine alan Ermenistan’da yerleşik oldukları görülür. XI. yüzyılın ortalarından itibaren yerleşim önce İç Anadolu’ya sonra Kilikya bölgesine kayar. IV. yüzyıl başlarında Ermeni Kilisesi’nin kutsal merkezi Eçmiyazin Arsasid/ Arşaguni hanedanın başkentidir. Bu hanedanın…

Tamamı için tıklayın.

TPB PARLAMENTO DERGİSİNDEN 1915 OLAYLARI İLE İLGİLİ KAPSAMLI DOSYA

Türk Parlamenterler Birliği’nin aylık yayın organı TPB Parlamento, Nisan 2015 tarihli 24. sayısının dosya konusunu “100. Yılında Tarihî Arka Planı ve Bugünü İle 1915 Olayları” olarak belirledi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda akademisyen bu kapsamlı dosyaya yazıları ve röportajlarıyla katkıda bulundu. Cemil Çiçek “Birinci Dünya Savaşı’nın En…

Tamamı için tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – I. DÜNYA SAVAŞI, AMERİKAN MİSYONERLERİ VE MİSYONER RAPORLARI II

Ermeni Meselesi’nin anlaşılması açısından Amerikan kaynakları oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Bu kaynakların önemli bir kısmını Amerikan misyonerlerinin raporları oluşturmaktadır. O dönemde Osmanlı topraklarında yaşıyor olmaları Amerikan misyonerlerinin raporlarını daha da önemli kılmaktadır. Amerikalı tüccarlar ve Amerikan elçilerinden farklı olarak Amerikan misyonerleri Osmanlı’nın yakın doğusunda yerleşmiş ilk Amerikalılardı.

İzlemek için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – I. DÜNYA SAVAŞI VE ERMENİ MESELESİ

Osmanlı ordusundaki bazı Ermenilerin Rus tarafına geçmesi ve Rus ordusunda bulunan Ermeni gönüllüleri Sarıkamış’ta yenilgiye uğramış Jön Türklerin bahanesi oldu ve bu yenilgiden “Ermenilerin hainliği” sorumlu tutuldu. Böylece ilk olarak cepheden Ermenilerin sevki başlatıldı.

İzlemek için tıklayın.