Ermeni Soykırımı

JUSTIN MCCARTHY – ERMENİ İSYANLARININ DÖNEMSEL FARKLARI

 Ermenilerin 1890’lardaki isyanları ile I. Dünya Savaşı sırasındaki ayaklanmaları farklılıklar gösterir. 1890’lardaki isyanlarda Osmanlı Devleti isyanları bastırmada herhangi bir güçlük yaşamazken neredeyse tek çekincesi Avrupalı güçlerin tepkileriydi. I. Dünya Savaşı sırasında isyanların genişlik ve derinlikleri farklı olduğu gibi dış kaynaklı destekleri de aleniydi.

İzlemek için tıklayın.

NEW YORK’TA “OSMANLI’DA AZINLIKLAR” KONFERANSI

newyork kucuk

New York Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi, 21-22 Mayıs günlerinde “Birinci Dünya Savaşı ve Ötesi: Osmanlı İmparatorluğu’nda Azınlıklar, Ermeniler, Süryaniler ve Yunanlar” adlı konferansa evsahipliği yapacak. “Milliyetçilik, askeriye, azınlıklar”, “Soykırım”, “Hayatta Kalan Kadınlar, Cemiyet İnşası”, “Netice, Temsil ve İnkar” başlıklı dört oturumda Osmanlı azınlıkları konusu disiplinlerarası bir anlayışla ele alınacak.

Tamamı için tıklayın.

YUSUF SARINAY – 24 NİSAN 1915 TUTUKLAMALARINA KARŞI SİVAS’TA ÇATIŞMA

24 Nisan 1914 tutuklamalarında Sivas haricinde hiçbir bölgede çatışma yaşanmamıştır. Sivas bölgesinde ise Osmanlı ordusunun cephe gerisiyle lojistik destek bağlantısını, yolları, telgraf hatlarını kesmeyi hedefleyen hatta daha sonrasında Rus ordusuna gönüllü katılan çok sayıda Ermeninin direnişiyle karşılaşılmıştır.

İzlemek için tıklayın.

AKIN ÇELİK – MONDROS MÜTAKERESİ SONRASI OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE ERMENİ MESELESİ

Mondros Mütarekesi’nden sonra sırasıyla kurulmuş altı Osmanlı hükümeti, Ermeni meselesi ile uğraşmak zorunda kalmışlardır. İtilaf devletleri, Ermeni basını ve Ermeni Patrikhanesi’nin baskılarını yoğun bir şekilde yaşamış olan bu hükümetlerin, 1915 Olayları’nın müsebbibi olarak İttihat ve Terakki’yi suçlayarak kendilerini bu baskıdan kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.

İzlemek için tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – MAVİ KİTAP, SAVAŞ PROPAGANDASI VE ERMENİ MESELESİ

Büyük bir harp faciası olan 1915 Olayları’nı bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Fakat savaş yıllarının kimi propaganda faaliyetleri günümüz çalışmalarında hala temel kaynak olarak kullanılmakta ve böylesi bütüncül bir değerlendirmenin önünde engel teşkil etmektedir. Birçok araştırmacının başvurduğu meşhur Mavi Kitap da bu propaganda faaliyetleri kapsamında hazırlanmıştır.

İzlemek için tıklayın.

AYHAN AKTAR – SARKİS TOROSYAN VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

1909’da askerlik yasasının değişmesiyle Osmanlı Harbiyesi, gayrimüslimlere açılır ve Osmanlı ordusunda Ermeni subaylar görev almaya başlar. Osmanlı üst sınıfına dâhil olmaya çalışan Sarkis Torosyan da bunlardan biridir. Enver Paşa Osmanlı Ermeni subaylarının ve ailelerinin zorunlu göçten muaf olmalarını istemektedir. Ne var ki Torosyan’ın ailesi sevk ve iskana tabi tutulur, Islahiye çıkışında öldürülürler.

İzlemek için tıklayın.