göç

1878-1908

Bu dönemin en temel özelliği Ermeni sorununun Osmanlı’nın iç dinamiklerini ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkıp uluslararası bir hale gelmesidir. Bu çerçevede, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yahut yaygın bilinen ismiyle 93 Harbi sonrası imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın 16. ve Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi başat önemdedir. Bu maddelerle Osmanlı Devleti, Vilayet-i Sitte’de özellikle Rusya ve İngiltere nezaret ve kontrolü altında…

Tamamı için tıklayın.

ANKARA’DA GENİŞ KAPSAMLI ORTA DOĞU KONGRESİ

wocmes

Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 18-22 Ağustos tarihlerinde ODTÜ’de 4. Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi (WOCMES) düzenleyecek. Orta Doğu ile ilgili hemen her alandan çalışmaya yer verecek kongrede bilgi alışverişi yapılması ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci ile akademisyenlerin bu süreç sonunda bilgi dağarcıklarını genişletip yeni araştırma soruları üretmeleri amaçlanıyor. Konferans…

Tamamı için tıklayın.