Soykırım

NEW YORK’TA “OSMANLI’DA AZINLIKLAR” KONFERANSI

New York Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi, 21-22 Mayıs günlerinde “Birinci Dünya Savaşı ve Ötesi: Osmanlı İmparatorluğu’nda Azınlıklar, Ermeniler, Süryaniler ve Yunanlar” adlı konferansa evsahipliği yapacak. “Milliyetçilik, askeriye, azınlıklar”, “Soykırım”, “Hayatta Kalan Kadınlar, Cemiyet İnşası”, “Netice, Temsil ve İnkar” başlıklı dört oturumda Osmanlı azınlıkları konusu disiplinlerarası bir anlayışla ele alınacak.

Tamamı için tıklayın.

SADİ ÇAYCI – HUKUKİ ANLAMDA SOYKIRIM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI I

“Soykırım” kavramını milletler arası çerçevede düzenleyen metin 1948 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme”sidir. O tarihlerde İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından milletlerarası askeri mahkemelerin kurulmasına karar verilmiştir. Ancak Nürnberg’te kurulan mahkeme, suç işleyen bazı Alman yetkilileri “soykırım”dan dolayı değil “insanlık suçu” işledikleri gerekçesiyle mahkûm etmiştir.

İzlemek için tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – BASIN YOLUYLA YAPILAN ERMENİ PROPAGANDASI

Ermeni komitelerinin basın yoluyla batılı ülkelerde kamuoyu oluşturma çabasının başarılı olduğu söylenebilir. Hem Avrupa’da yaşayan Ermenileri hem de Avrupa hükümetlerinin dikkatini çekmek için yürüttükleri yoğun kampanyanın en önemli ayağını basın oluşturmuştur.

İzlemek için tıklayın.