Talat Paşa

YUSUF SARINAY – 24 NİSAN 1915’TE TUTUKLANANLARIN ÇOĞU İDAM EDİLDİ Mİ?

18 Nisan 1915’te 18 Ermeninin idam edilmesi olayıyla 24 Nisan tutuklamaları arasında hiçbir bağlantı yoktur. İdam cezalarının gerekçesi, bu kişilerin 1914 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı Talat Paşa gibi İttihadçıların önde gelenlerine yönelik planladıkları suikast girişimidir.

İzlemek için tıklayın.

ERMENİ MESELESİ HALLOLUNMUŞTUR!

Ekran Resmi 2015-04-06 09.17.49

Taner Akçam, Talat Paşa’nın bir telgrafında geçtiğini söylediği bu ibareyi, dönemin idaresinin Ermeni Politikaları ile ilgili belgeleri yorumladığı kitabına başlık olarak seçmişti; “Ermeni Meselesi Hallolunmuştur” ironik bir başlık. Akçam esasen Ermeni meselesinin soykırım yapmak yoluyla halledildiğini, Ermenileri yok etme yoluna gidildiğini vurguluyordu çalışmasına bu ismi verirken. Talat Paşa mezkur telgrafın devamında mealen, tehcir sürecinin tamamlandığını,…

Tamamı için tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – ERMENİ SUİKASTLERİ

1920’lerden itibaren Ermeni örgütleri Türk yöneticilere yönelik suikast eylemleriyle ön plana çıkarlar. İttihat Terakki’nin önde gelen bazı isimleri Ermeni suikastçılar tarafından öldürülür. Lozan görüşmeleri için İsmet İnönü önderliğinde İsviçre’ye giden Türk Heyeti’ne yönelik de yoğun suikast ihbarları gelmiştir. Ancak Türk Heyeti olası suikast eylemlerine karşı güvenlik tedbirlerini arttırmışlardır.

İzlemek için tıklayın.