Yahudiler

Ömer Turan – Amerikan Misyonerlerinin Osmanlı’daki İlk Çalışmaları

Amerikan misyonerler ilk defa 1820 yılında Osmanlı topraklarına ayak basar. Kendilerine verilen talimatlara bakıldığında üç topluluğun hedef alındığı görülür: Müslümanlar, Yahudiler ve Paganlar. Bu üç topluluğun Protestanlaştırılması misyonerlerin temel görevi olacaktır. Ancak bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı’da Müslümanların Hristiyanlaştırılmasının tehlikeli bir iş olduğu gerçeği ile yüzleştiler. Yahudi topluluklar üzerinde ise pek başarılı olamadılar. Pagan ise zaten bu…

İzlemek için tıklayın.