| Kampanyalar | Ropörtajlar | Makaleler | Anketler |
 
  GENEL BAKIŞ
  TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
  SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
  ERMENİ KATLİAMLARI
  24 NİSAN 1915
  YER DEĞİŞTİRME (TEHCİR)
  ERMENİ TERÖRÜ
  ŞEHİT DİPLOMATLAR
  ÖNEMLİ SORULAR VE YANITLARI
  KRONOLOJİ
  FOTOĞRAF ALBÜMÜ
  ARŞİV BELGELERİ
  BİBLİYOGRAFYA
  LİNK VERENLER
  ATATÜRK'TEN ERMENİ SORUNU
     SİTE HARİTASI

» GENEL BAKIŞ

» 'Dört T' Planı
» Ermeni Tarihine Kısa Bir Bakış
» Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı
» Ermeni İsyan Ve Katliamları
» 24 Nisan 1915
» Yer Değiştirme Kanunu Ve Uygulaması
» Soykırım nedir?
» Ermeni Terörü
» Bugünkü Durum
» Sonuç

» TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
 

» Selçuklu Dönemi
» Osmanlı Dönemi
» I. Dünya Savaşı Dönemi
» Milli Mücadele Dönemi

» Sevr ve Lozan'da Ermeniler
» Lozan'dan Günümüze

» SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
 

» Ayestefanos ve Berlin Anlaşmaları
» Ermeni Komiteleri
» Ermeni İsyanları
» Kilisenin Rolü
» Misyoner Faaliyetleri
» Propaganda

» ERMENİ KATLİAMLARI
 

» Genel Değerlendirme
» Van-Erciş-Cavuşoğlu Katliamı
» Kars-Subatan Toplu Mezar Kazısı
» Van-Zeve Toplu Mezar Kazısı
» Erzurum-Dumlu Katliamı
» Iğdır Oba Köyü Katliamı
» Iğdır Soykırım Anıtı ve Müzesi

»Tablolar
» Azerbaycan Katliamları
» Ermenilerin Ermenilere Zulmü
» Gaziler ve Görgü Tanıkları

» 24 NİSAN 1915
» YER DEĞİŞTİRME (TEHCİR)
 

» Yer Değiştirmenin Tanımı
» Yer Değiştirmenin Nedenleri
» Talat Paşa'ya Atfedilen Telgraf
» Yer Değiştirme Kanunu
» Uygulamanın Başlaması
» Yerleştirildikleri Bölgeler
» Yerleri Değiştirilen Ermeniler
» Ermenilerin Kayıpları
» Alınan Tedbirler
» Yerleri Değiştirilmeyen Ermeniler
» Yapılan Harcamalar
» Ermenilerin Malları
» Ermenilerin Geri Getirilmesi
» Yurtdışındaki Yankılar
» Yabancıların İncelemeleri
» Bilim Adamlarının Görüşleri
» BM Soykırım Sözleşmesi

» Sonuç

» ERMENİ TERÖRÜ
 

» Ermenistan ve Terör
» PKK-Ermeni İşbirliği
» Ermeni Komiteleri Ve Terör Örgütlerinin Ortak Özellikleri
» Hınçak
» Taşnak
» ASALA
» Büyük Ermenistan Hayali
» 1979 Paris Kongresi
» 1983 Lozan Kongresi
» 1985 Sevr Kongresi
» Ermeni Anayasası
» Ermeni Kongrelerinin Hedefleri
» Ermeni Talepleri Ve Propagandası

» ŞEHİT DİPLOMATLAR
 

» Mehmet BAYDAR
» Bahadır DEMİR
» Danis TUNALIGİL
» İsmail EREZ
» Talip YENER
» Oktar CİRİT
» Taha CARIM
» Necla KUNERALP
» Beşir BALCIOĞLU
» Ahmet BENLER
» Yılmaz ÇOLPAN
» Galip ÖZMEN
» Neslihan ÖZMEN
» Şarık ARIYAK
» Engin SEVER
» Reşat MORALI
» Tecelli ARI
» M. Savaş YERGÜZ
» Cemal ÖZEN
» Kemal ARIKAN
» Orhan GÜNDÜZ
» Erkut AKBAY
» Atilla ALTIKAT
» Bora SÜELKAN
» Nadide AKBAY
» Galip BALKAR
» Dursun AKSOY
» Cahide MIHÇIOĞLU
» Işık YÖNDER
» Erdoğan ÖZEN
» Enver ERGUN

» ÖNEMLİ SORULAR VE YANITLARI
 

» "Soykırım" Terimi Ne Anlama Gelmektedir?
»
24 Nisan 1915 Ermeni Soykırım Günü müdür?
»
Tehcir Nedir? Soykırım Anlamı Taşır mı?
»
Tehcir Öncesi ve Sonrasında Ermeni Nüfusunun » Nedir?
»
Hayatlarını Kaybeden Ermenilerin Sayısı 1,5 Milyon mudur?
»
Osmanlı Devleti Soruşturmadan Kaçtı mı?
»
Talat Paşa'nın Soykırımı Emreden Gizli Telgrafı Var mıdır?
»
Osmanlı Arşivleri Kapalı mı? Belgeler Saklanıyor mu?
»
Soykırım İddialarına Karşı Bilim Adamlarının Görüşleri Nedir?
»
Yabancılar Tarafından Yapılan İncelemeler ve Varılan Sunuçlar Nelerdir?
»
"Dört T" Planı Nedir?
»
Sevr Anlaşması Hala Geçerli mi?
»
Türkler Tarih Boyunca Her Zaman Ermenilere Baskı ve Zulüm mü Yapmışlardır?
»
Türkler Ermenileri 1890'lardan İtibaren Katletmeye mi Girişmişlerdir?
»
Türkler Ermenileri 1915'de Planlı ve Sistemli Bir Soykırıma Tabi Tutmuşlar mıdır?
»
Doğu Anadolu Ermenilerin Anayurdu mu?
»
Türkler, Ermeni Topraklarını Ermenilerden Zorla mı Almış ve İşgal Etmişlerdir?
»
Türkler, Bugün de Türkiye'deki Ermenileri Baskı Altında mı Tutmaktadırlar?
»
BM Soykırım Sözleşmesi Açısından Durum Nasıldır?
» Ermeni Din Adamlarının, Soykırım İddialarına Bakış Açıları Nasıldır?

» KRONOLOJİ
» FOTOĞRAF ALBÜMÜ
» ARŞİV BELGELERİ
» BİBLİYOGRAFYA
» LİNK VERENLER
  ATATÜRK'TEN ERMENİ SORUNU
 
 
Bütün hakları saklıdır. © FORSNET